МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ИНОВАТИВЕН STEM ЦЕНТЪР В СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ В КОСТИНБРОД

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ИНОВАТИВЕН STEM ЦЕНТЪР В СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ В КОСТИНБРОД

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри иновативeн STEM център в СУ „Д-р Петър Берон“ в Костинброд. Модерният комплекс обединява кабинет по природни науки и математика, оборудван със станция за виртуална реалност, зона за провеждане на експерименти и пространство за отдих.

В училището е създадена съвременна образователна среда, която повишава интереса на учениците към технологиите, инженерството и дигиталните технологии. Обучението се базира на интегриран подход и методика, която насърчава ученето чрез преживяване и творчество, а учебната програма е насочена към реалните потребности на индустрията и бизнеса. Изградената среда развива потенциала на учениците в сферата на генното инженерство, екологично чистите технологии, фармацията, телемедицината, но също така им помага да се научат да работят в екип. Проектът е от ключово значение за затвърждаването на община Костинброд и региона като едни от високотехнологичните индустриални зони в страната.

Министър Вълчев посочи, че в следващите години ще продължат инвестициите в подобряването на материалната база на образователните институции. „Планираме във всички училища да бъдат изградени модерни STEM центрове, спортни площадки и достъпна архитектурна среда“, каза той. За втора поредна година правителството отпусна 20 млн. лева за финансиране на проекти, насочени към развиване на иновативни практики в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика.

Споделете

GoTop