МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ИНОВАТИВНИ STEM КАБИНЕТИ В БОТЕВГРАД И СВОГЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ИНОВАТИВНИ STEM КАБИНЕТИ В БОТЕВГРАД И СВОГЕ

STEM центровете са не само модерни кабинети, но и модел на учене, който провокира интереса на учениците да се обучават по природни науки и математика. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който откри иновативни STEM кабинети в Ботевград и Своге. По думите му в следващите години са предвидени средства за изграждане на модерни пространства във всички училища, така че всяко дете да има достъп до съвременна образователна среда.

STEM центърът в ОУ „Никола Й. Вапцаров“- Ботевград е на стойност 226 500 лв., които са отпуснати по програмата на Министерството на образованието и науката за създаване на иновативна среда. Учениците и учителите разполагат с кабинет по химия, физика и биология. Създадена е мобилна лаборатория с последно поколение технология – стереоскопични лаптопи, базирани на виртуална и добавена реалност, чрез които се повишава ангажираността на учениците към учебния процес. Обособено е и пространство за обучение в областта на електрониката, програмирането и роботиката, в което ще се набляга на практическата дейност. В него учениците ще експериментират и ще създават различни макети и прототипи, използвайки знанията си по различните предмети.

Министър Вълчев откри и STEM център “Нови технологии в обучението“ в Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в град Своге. В него са разположени различни зони за виртуална реалност и роботика, електромобили, зелена енергия, компютърна графика, музикално и фото студио. Идеята е ученето да се съчетава с работа по проекти, свързани с реалния живот, като се насърчават творчеството и иновациите. Учителите ще могат да прилагат различни подходи на преподаване с видеоуроци, уеб-базирани платформи, интерактивна дъска и др. За изграждането на центъра са отпуснати 300 000 лева по програма на МОН, а училището е инвестирало допълнително 43 000 лева.

Министър Вълчев посети и 93 СУ „Александър Теодоров Балан“ в София, чиято STEM среда е съставена от лаборатория за виртуална и добавена реалност, хуманоидни роботи, автономни агенти с изкуствен интелект, човеко-машинен интерфейс. Техниката е разположена в две помещения, които позволяват ученето да е динамично и многофункционално.

Модерната училищна среда спомага за прилагането на интерактивно обучение, чрез което учениците придобиват опит във визуализацията и презентирането на идеи, учат се на предприемачество, креативност и критично мислене. По програмата на МОН ще бъдат финансирани проектите на 113 държавни и общински училища. Миналата година средства получиха 150 училища в размер на 20 000 000 лева.

Споделете

GoTop