МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ОБНОВЕНО УЧИЛИЩЕ В ТЪРГОВИЩЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ОБНОВЕНО УЧИЛИЩЕ В ТЪРГОВИЩЕ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри обновената сграда на ОУ „Христо Ботев“ в Търговище. Средствата за ремонта са 4 396 618 лв. и бяха осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Училището вече разполага със спортни игрища с нови настилки във вътрешния и външния двор. Направено е цялостно саниране, както и основен ремонт на покрива, стените и подовете. Обновени са пожароизвестителната инсталация, евакуационното осветление и охранителната инсталация. Закупени са допълнителни камери за видеонаблюдение и е осигурен достъп за деца със специални образователни потребности.

На откриването министър Вълчев посочи, че настоящата година ще бъде най-наситена с дейности по обновяване на материалната база на образователни институции в цялата страна. От началото на ОП „Региони в растеж“ са осигурени средства за ремонт на над 292 училища и детски градини. Предстои откриване на училищата в село Биркова и в Бяла, област Русе. През последните 5 г. в София бяха открити три нови сгради на училища – на Втора английска гимназия, както и на училищата в селата Герман и Ботунец, а в Бургас – Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации.

По-късно министър Красимир Вълчев откри и реновирания физкултурен салон на ОУ „Христо Ботев“ в село Камбурово, община Омуртаг. Средствата за ремонта на покрива, вътрешността и новото обзавеждане бяха осигурени от бюджета на МОН.

Споделете

GoTop