МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ПРЕДСТАВИ В БИТОЛЯ И ОХРИД РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ПРЕДСТАВИ В БИТОЛЯ И ОХРИД РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

Възможностите за модернизиране на образованието чрез инвестиция в нови методи на преподаване, обмяна на добри практики, програми за мобилност, подобряване на материална база с помощта на европейско финансиране бяха представени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев по време на срещите му в Битоля и Охрид. Кметовете на двата града Наташа Петровска и Константин Георгиевски, преподаватели в университета „Св. Климент Охридски“ в Битоля, учители и представители на местната общественост се интересуваха от опита на България в използването на предприсъединителните фондове и от постигането на успех при преговорите за членство в Европейския съюз, както и от промените в образователната система в България, настъпили след приемането в ЕС.

Министър Вълчев сподели, че ролята на общините като активни партньори на Министерството на образованието и науката е допринесла за постигането на по-качествено образование. Той акцентира върху това, че бъдещото развитие на образованието ще е все по-зависимо от обмена на добри практики на национално, регионално и европейско ниво. Министър Вълчев съобщи за създадената платформа за взаимодействие между училищата в България, насочена към споделяне на иновативни практики, което също предизвика интереса на домакините.

Университетите би трябвало да си взаимодействат, за да са конкурентоспособни, подчерта българският министър. Той представи също така и Рейтингова система на висшите училища в България, която се нарежда сред най-добрите в света според международни оценки. Системата от една страна помага на студентите да направят своя избор, а от друга – на държавата при финансирането на онези училища, които предоставят качествено образование и обучението им спомага за успешна реализация на пазара на труда. Представителите на властите в Република Северна Македония благодариха за подкрепата на София в усилията им за членство в ЕС.

В разговорите бяха обсъдени идеи за усъвършенстване на механизмите, чрез които българската държава подкрепя деца, ученици и студенти от българската диаспора, както и възможни събития, които биха допринесли за повишаване на интереса към българската литература и история. В Битоля министър Вълчев връчи награди на победителите в конкурс „Аз Буки, Веди – мост на нашето културно и духовно съзнание“, организиран от Сдружението за македонско-българско приятелство. Това сдружение ще организира кандидат-студентски курсове по проект, финансиран от програма „Роден език и култура зад граница“, за желаещи да продължат образованието си в български висши училища. Организиране на обучителни курсове за кандидат-студенти и съвместни чествания на исторически личности бяха част от темите, които обсъдиха по-рано Красимир Вълчев и министърът на образованието и науката в Република Северна Македония Арбер Адеми в Скопие.

Споделете

GoTop