МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ БАЛАНСИРАНОТО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ БАЛАНСИРАНОТО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

„Основно предизвикателство в момента е младите хора да бъдат мотивирани към избор на професионално образование. Това ще бъде фактор за осигуряването на балансирано регионално развитие“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в рамките на III форум „Образование за икономически растеж и социално приобщаване“ в Смолян. „С оглед на различните потребности на общините се налага да се работи засилено за насочването на учениците към професионалното образование“, допълни министърът.

„Преориентирането към обучение в технически, математически, инженерни дисциплини и природни науки, обединени в общото название STEM, е цел и на новия план-прием“, подчерта Вълчев. Той добави, че в тези специалности е очакван недостиг на кадри в следващите години и те гарантират в най-голяма степен регионално приложение и намаляване на емиграцията на младите хора. Министърът на образованието и науката заяви, че, ако досега предизвикателство е била липсата на достатъчно и добре платени работни места, оттук нататък ще бъде обезпечаването на пазара на труда с квалифицирани специалисти. По думите му е необходимо висшите училища да се преориентират към работа в среда с намаляващ брой студенти.

С оглед на конкретни примери от област Смолян, където традиционно позитивното отношение на родителите към сферата на образованието продължава да дава много добри резултати, министър Вълчев заяви, че процесът на оптимизиране на училищната мрежа е приключил. Сега основният стремеж на Министерството ще бъде запазването и съхраняването на училищата особено в малките населени места. Той обърна внимание, че именно в Смолянска област е най-големият брой защитени училища.

„Друго основно предизвикателство остава обхващането и задържането на всички деца и ученици в образователната система“, каза министър Вълчев. Той обясни, че създаденият междуинституционален механизъм показа колко успешно може да е взаимодействието на държавните институции. В резултат над 40 хиляди деца и ученици са върнати в училищата. Основните акценти в тази насока ще бъдат ранното обхващане на всички деца още в детската градина, подкрепата за всяко едно съобразно неговите лични нужди и наличието на силно мотивирани учители.

Министър Вълчев взе участие във форум, организиран за трета поредна година от Областна администрация – Смолян, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ /ВСУ/ и Института за интегрирано управление на общините. Председателят на Настоятелството на ВСУ проф.д.ик.н. Анна Недялкова също се включи в обсъжданията, на които присъстваха още областният управител Недялко Славов, представители на висшето и средното образование, на РУО, на местната власт и бизнеса от Смолянския регион.

Споделете

GoTop