МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ЕВРОКОМИСАРЯ ПО ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ МАРИЯ ГАБРИЕЛ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ЕВРОКОМИСАРЯ ПО ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ МАРИЯ ГАБРИЕЛ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев проведе среща с еврокомисаря по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Двамата обсъдиха предизвикателствата на национално и европейско ниво в областта на образованието и научните изследвания.

Министър Вълчев очерта основните насоки при префокусирането на образователния процес у нас към предоставяне на умения чрез въвеждането на компетентностния подход и намаляване на административната тежест. Друг акцент на срещата беше подкрепата за засилване и развитие на професионалното образование. Министър Вълчев и еврокомисар Габриел се обединиха около виждането за необходимостта от интензивиране на научните проучвания за постигане на иновации чрез подкрепа както за стимулиране на човешкия потенциал и привличане на млади учени, така и обновяване на научната инфраструктура.

В рамките на срещата бе изразена общата позиция за засилване на една от най-успешните европейски програми – Еразъм, а също и нуждата от свързване на европейските университети в съвместни мрежи.

Споделете

GoTop