МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: РАБОТАТА ПО ОБХВАЩАНЕТО НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ ЩЕ Е ПО-ЕФЕКТИВНА И ФОКУСИРАНА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: РАБОТАТА ПО ОБХВАЩАНЕТО НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ ЩЕ Е ПО-ЕФЕКТИВНА И ФОКУСИРАНА

Работата на екипите за обхват на деца и ученици и за оставането им в образователната система ще се фокусира върху 5 и 6-годишните, които не посещават предучилищна група, и върху по-рисковите ученици. Въвличането им в образователния процес и тяхното възпитание са от ключово значение за намаляването на отпадащите. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с представители на общините, на регионалните управления на образованието, директори на училища и учители в Раковски и Карлово.

По думите му работата на екипите вече ще е постоянна. През новата учебна година те ще се съсредоточат върху по-малък брой деца и ученици спрямо миналата година, което ще направи работата по междуинституционалния механизъм по-ефективна. Вълчев допълни, че Министерството на образованието и науката ще си сътрудничи с Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“ и НАП, благодарение на които ще се получава информация в електронната система по механизма за непълнолетни с трудови договори, и за събираемостта на актовете на родители, които не изпращат децата си на училище.

Министърът определи съвместната работа на институциите като една от най-важните задачи, които си е поставило правителството, и призова педагогическите специалисти към пълна отдаденост. „Даваме допълнителни средства на учителите, които работят с деца от уязвими групи. При равни други условия те полагат повече усилия да ги научат на български език или да преодолеят пропуските им. Ще помислим как да се промени финансирането за работата по механизма, така че и директорите да получават допълнителни възнаграждения“, обясни Красимир Вълчев и апелира ръководителите на училища да дават регулярна информация за отсъстващите ученици. Той припомни, че учителите имат възможност да препоръчат социалните помощи за децата да са в натура. Така учениците, които не ходят на училище заради липса на дрехи или обувки, могат да бъдат ефективно включени в обучението.

Споделете

GoTop