МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: С ДВА НОВИ ПРОЕКТА ЩЕ ПОДПОМОГНЕМ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: С ДВА НОВИ ПРОЕКТА ЩЕ ПОДПОМОГНЕМ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ

Променихме начина на финансиране, за да привлечем млади учители в училищата в отдалечените селища от областните центрове, в които се работи с деца от уязвими групи и има риск да отпаднат от образователната система. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на работна среща с директори на детски градини и училища и представители на местната власт в община Елена.

Министърът съобщи, че предстои да започнат два проекта с европейско финансиране, чрез които ще се осигури допълнително обучение по български език за деца, чийто майчин език не е български, и за ученици с установени пропуски по различни учебни предмети. Проектът за детските градини е на стойност 82,5 милиона лева, а проектът „Подкрепа за успех“, който е за училищата, е с бюджет 130 млн. лева.

Според министър Вълчев е изключително важно децата да посещават детска градина, за да се справят по-лесно в началното училище. Той отбеляза значимостта на ежедневните усилия на всеки учител и във всяка класна стая за провокиране на интереса на учениците към обучението и по-дългото им оставане в образователната система. В Елена директорите запознаха министъра с добри практики за работа с родителите и отчетоха положителна тенденция в отношението на тези, които са работили в чужбина, към образованието на децата им. Като друга добра практика, подкрепена и от министър Вълчев, беше посочено използването на електронни дневници.

Министърът на образованието посети и Обединено училище „Отец Паисий“ в село Майско, където като образователен медиатор е назначена тяхна бивша ученичка. Учителите отчетоха, че заниманията по интереси допринасят за повишаването на интереса и желанието на учениците да продължат обучението си в училище.

В ОУ „Отец Паисий“ има кабинет по готварство, където учениците усвояват професия, и физкултурен салон, където спортуват и участват в групи по модерни и традиционни танци. В училището се обучават 156 деца, но има недостиг на класни стаи за бъдещите първокласници, които към момента са 16.

Министър Вълчев посети час по физическо възпитание и провери задачите по математика на седмокласниците. Впечатли го желанието на някои от първокласниците да станат учители.

Споделете

GoTop