МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: С ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ПРИЕМА ЦЕЛИМ ДА ОБВЪРЖЕМ ПАЗАРА НА ТРУДА С ПАЗАРА НА ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: С ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ПРИЕМА ЦЕЛИМ ДА ОБВЪРЖЕМ ПАЗАРА НА ТРУДА С ПАЗАРА НА ОБРАЗОВАНИЕ

„Провеждаме последователна политика за увеличаване на приема във висшите училища в направленията с очакван недостиг на кадри за пазара на труда – педагогическите, инженерните, природо-математическите и аграрните. В същото време с 60% намалихме местата в специалност „Икономика“, със 70% в „Администрация и управление“, 40% в „Право“ и 50% в „Психология“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред медии при посещението си в област Варна. Той посочи, че сегашният кабинет се опитва да свърже пазара на труда с пазара на образование. Предоставят се допълнителни стипендии за студентите, които изберат специалностите с очакван недостиг на кадри. В същото време висшите училища получават и допълнително финансиране за тези специалности.

Министърът отчете, че в следващите 20-30 г. ще има недостиг на кадри във всички системи, като голяма част пенсиониращите се кадри ще бъдат в производствените сектори с добавена стойност – електроника, електротехника, мехатроника. „Ние като система на образованието също сме един от големите работодатели с около 90 000 учители. Правим всичко възможно не само с увеличението на заплатите, но и с новата ни национална програма „Мотивирани учители“ да привлечем повече млади хора в професията. По тази програма предвиждаме да създадем своеобразен корпус от добре подготвени и квалифицирани учители, които срещу допълнително заплащане да се съгласят да работят в училищата с най-ниски резултати“, подчерта Красимир Вълчев.

По време на срещата на министъра с екипа и ръководството на РУО-Варна бяха представени добри практики за взаимодействие с родителите и примери за обхванати в училище деца. Обсъдени бяха и предизвикателствата пред системата на образованието. „Основната задача на учителя е да накара учениците да учат, затова той трябва да бъде подкрепен да бъде иноватор в учебния процес. Да използва много повече методи, да се насърчава активното участие на ученика“, каза Вълчев. Той акцентира на темата за префокусиране на системата, която в по-голяма степен трябва да провокира децата да учат. По време на дискусията в рамките на платформата за граждански диалог „Европа в нашия дом“ министър Красимир Вълчев представи новите проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, които са ориентиране към създаване на образователни ресурси, дигитализация на образованието и допълнителни занимания за учениците. „Чрез националните програми и дейностите по интереси искаме да провокираме както заниманията на учениците и кариерното им ориентиране, така и взаимодействието между образователните институции и диалога с родителите“, допълни министър Вълчев.

Споделете

GoTop