МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В МЛАДИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В МЛАДИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

„За да поддържаме мрежата от висши училища и да имаме добро образование, трябва да инвестираме в млади преподаватели във висшите училища. По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще стартираме операция, с която да стимулираме университетите да разработят политики за развитие на преподавателите си“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заключителната среща по проект „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България“ (BGTITHE), съфинансиран по програма „Еразъм+“.

Министър Вълчев допълни, че темата за развитието на преподавателите във висшите училища е от изключително значение за обществото, защото в следващите години се очаква да има недостиг на специалисти в различни области, включително и на преподаватели.

„Трябва да фокусираме политиките си върху развитието на необходимите умения у преподавателите, за да бъдат по-подготвени“, допълни министър Вълчев.

Той предложи със средства от държавния бюджет да се финансират изцяло или частично дейности за изпълнение на национални програми за развитие на държавните висши училища.

Министър Вълчев посочи още, че е необходимо да има и вътрешни политики в самите университети за квалификация и насърчаване на добрите преподаватели. Те от своя страна трябва да използват иновативни подходи, с които да мотивират студентите да развиват най-важното умение за учене през целия живот и да ги провокират да развиват творческите си способности.

В рамките на форума бяха обсъдени новите цели на Европейското пространство за висше образование и резултатите, постигнати по проект BGTITHE.

В срещата участваха ректори и заместник-ректори на висши училища, преподаватели, студенти и експерти в областта на образованието.

Проектът BGTITHE се изпълнява от екип експерти от Министерството на образованието и науката в партньорство с експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси и 5-има национални болонски експерти – представители на висшите училища, бизнеса и НАЦИД. В рамките на проекта е направен анализ на използването на иновативни методи на преподаване в България. Успешните практики в преподаването и ученето са обобщени и разпространени сред висшите училища чрез специално подготвения за целта сборник с добри практики.

Споделете

GoTop