МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЩЕ ОБУЧАВАМЕ УЧИТЕЛИТЕ ДА СЪЗДАВАТ ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЩЕ ОБУЧАВАМЕ УЧИТЕЛИТЕ ДА СЪЗДАВАТ ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ

„В бъдеще учителите ще разчитат на повече източници на информация и знание, а не само на учебниците. По проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще дадем възможност те да създават електронно образователно съдържание – презентации, уроци, клипове и др., които да са достъпни онлайн. Предвидили сме и обучения как да се подготвят тези ресурси“. Това обясни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред учителския колектив на Първо ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Гълъбово. Той допълни, че по проекта са заложени и средства за оборудване на около 10 000 класни стаи с проектори и други пособия за т.нар. фронтално обучение.

В училището учат предимно деца от уязвимите групи, като според учителите всички посещават редовно учебните занятия. Министър Вълчев им благодари за работата по механизма за приобщаване на учениците в образователната система. „Това е една от най-важните задачи пред обществото – да обхванем децата и те да посещават редовно училище. Вие сте най-важни, защото това е резултат от вашия труд“, подчерта той.

По време на посещението си Красимир Вълчев посети Професионалната гимназия по енергетика и електротехника, където над 200 ученици се обучават в специалности като „Автомобилна мехатроника“ и „Топлоенергетика“. Пред учителите министърът посочи, че все повече квалификацията ще се прави съвместно с бизнеса и припомни, че стъпка в тази посока е новата национала програма „IT бизнесът преподава“. Тя предвижда учителите да се възползват от стаж във високотехнологични компании и да обогатяват знанията и уменията си.

По-късно министърът уважи празника по случай 141 години от създаването на Второ ОУ „Христо Ботев“ и беше гост в СУ „Васил Левски“. Там той присъства на иновативен урок по история за деца от V клас. Училището използва електронни дневници, в които се вписват оценките и присъствията на децата. Красимир Вълчев сподели пред преподавателите, че се обмисля в следващите години МОН да финансира закупуването на електронни дневници за всички училища. „Неоходим е по-голям акцент в начина на преподаване и търсенето на креативност у учителя. Той трябва да привлече интереса на децата и да ги направи участници в процеса – да търсят информация и да я анализират“, заяви още той.

Споделете

GoTop