МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: STEM ЦЕНТРОВЕТЕ В УЧИЛИЩАТА СА НОВ МОДЕЛ НА УЧЕНЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: STEM ЦЕНТРОВЕТЕ В УЧИЛИЩАТА СА НОВ МОДЕЛ НА УЧЕНЕ

STEM центровете, които изграждаме, не са само обзаведени кабинети, а нов модел на учене с подготвени учители, които преподават с иновативни методи. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в СУ „Йоан Екзарх Български“ в Шумен, където е изграден такъв център. Той отбеляза, че през миналата година е финансирано израждането на модерни центрове като комплекс от кабинети в 150 училища, а предстои да се финансират още 120. „ Ще имаме близо 270 училища със STEM центрове, където се учат природни науки, математика, техника, физика, химия, биология. По тези предмети имаме най-голямо предизвикателство за повишаване на интереса за учене на днешното поколение ученици. Факт е, че когато те са в модерна среда, учат много повече и мотивацията им е по-добра“, посочи министър Вълчев. Той отбеляза, че днес децата учат повече от електронни устройства и източници. „Иска ни се всички училища да имат такива STEM центрове, планирали сме го и да има повече образователни иновации. Това е търсене на подходи за това да мотивираме в по-голяма степен учениците да учат“, каза министърът.

Центърът в СУ „Йоан Екзарх Български“ се състои от три лаборатории, кореспондиращи с основните STEM направления – „Под повърхността“, „Космосът и ние“ и „Вътрешността на машините“. Тук учениците ще бъдат откриватели и изследователи с помощта на образователни научни лаборатории, технологични станции за сглобяване и програмиране на роботи, компютърни системи със софтуер за 3D моделиране и други. В STEM центъра е и изцяло обновената и осъвременена училищна библиотека. В СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен също ще е финансиран проект по Националната програма „Изграждане на училищна STEМ среда“.

„60 млн. лв. отделихме за училищата, които са отдалечени от областните градове“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на откриването на първия училищен STEM център в област Търговище – Основно училище „Христо Ботев“ в село Зелена морава в община Омуртаг. Той посочи, че с 2 милиарда лева са увеличени средствата за образование през последните 4 години. Близо милиард и 400 лева са за учители. „Следващата година учителските заплати трябва да се поддържат 125% от средните за страната, за да привлечем повече млади хора“, заяви министърът и допълни, че през последните години се отчита увеличение на кандидат-студентите за обучение по педагогически специалности. В Зелена морава е създадена дигитална класна стая, където учениците работят на малки групи. Има място за учене, но също и за разговори и социализация, за учене чрез преживяване и „правене“. В училището всички бюра интегрират високите технологии в стаята, създават по-голяма ангажираност на учениците по време на часа чрез иновации.

Споделете

GoTop