МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА АКТИВИРАМЕ ВСИЧКИ КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ, ЗА ДА БЪДЕ ОБХВАНАТО ВСЯКО ДЕТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА АКТИВИРАМЕ ВСИЧКИ КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ, ЗА ДА БЪДЕ ОБХВАНАТО ВСЯКО ДЕТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

„Очакваме всяка институция, която има съмнение, че едно дете не упражнява правото на образование, да подава информация в системата на механизма за обхват, за да се вземат мерки“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с директори на детски градини и училища, с екипите за обхват, общините и синдикатите от област Ямбол. Той призова да се сезират кметовете, за да налагат наказателни постановления на родители, социалните служби – да спират помощи, здравната инспекция – при съмнение за поставена диагноза в извинителните бележки. „Трябва да активираме всички контролни механизми, за да изпълним една от трите най-важни задачи на правителството – всяко дете да бъде обхванато в образователната система“, посочи министър Вълчев. Той заяви, че не трябва да се прикриват отсъствия, а да се прекратяват всички порочни практики на симулиране на дейност, което компрометира всички усилия.

Министър Вълчев смята, че през втората година от работата на механизма фокусът трябва да е не само върху записването на децата, а върху ежедневната работа с тях и осигуряване на различен вид подкрепа. Ще стимулираме училищата, които работят с трудни деца и полагат много повече усилия, увери той. Министърът апелира да се назначават медиатори, които имат авторитет сред уязвимите групи, и които да убеждават родителите да пускат децата на училище.

По време на срещата си в Обединено училище „Д-р Петър Берон“ министър Вълчев обсъди с учители проблемите в работата с децата от уязвими групи и методите за привличането им. Учители коментираха, че заниманията по интереси в извънкласните дейности помагат да се привлече и задържи интересът на децата. Учителите водят допълнителни часове и през лятото с учениците.

В Ямбол министър Вълчев участва в тържеството, с което бе отбелязано обновяването на сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект на общината, финансиран със средства от оперативна програма „Региони в растеж“.

Дуалното обучение е начинът, по който може да се възвърне репутацията на професионалното образование, заяви министър Вълчев по време на среща с ученици от ПТГ „Иван Райнов“, които провеждат практика в предприятието ХЕС АД и Палфингер. До момента гимназията има договори с 6 фирми, където се провежда дуално обучение, и ще сключи такива с още 10. Работодателите, които осигуряват стипендии на своите обучаеми работници, заявиха, че инвестицията в бъдещи кадри за машиностроенето е от огромно значение за икономиката на държавата.

Споделете

GoTop