МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ЗАЛАГАМЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КОЕТО Е ОСНОВЕН СТЪЛБ ЗА БЪДЕЩЕТО НИ

„Следващите 12 месеца ще живеем в условията на пандемия и непредвидими обстоятелства. Учебната година ще бъде трудна и изпълнена с предизвикателства, но трябва продължим да залагаме на образованието, което е основен стълб за бъдещето ни“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на шестата национална конференция „Образование 4.0“.

По време на форума бяха обсъдени предизвикателствата на дистанционното обучение по време на извънредното положение заради пандемията от Ковид-19 и приоритетите по отношение на онлайн образованието.

„Образователната система не е привилегирована, защото резултатите от работата се виждат след години. В ситуацията на извънредно положение, в която бяхме поставени, обучението в електронна среда спаси учебната година. Видя се, че на учителите и системата може да се разчита. Стана ясно, че през последните години в българското училище се случва тиха промяна. Културата на иновациите се разраства все повече. Това става не само в развитието на отделни иновативни училища, а в създаването на масова култура на иновации, която учителите продължават да развиват“, допълни министърът.

Той поясни, че в центъра на образованието трябва да са натрупаните знания и умения, а технологиите да бъдат средство за тяхното формиране у учениците.

„Днешните деца са различни – живеят в динамично време, учат предимно чрез образи, ще сменят професии, ще се обучават през целия си живот, ще живеят в ерата на взаимодействие между човек и алгоритми. Бъдещето ще изисква от тях уменията на дигитални създатели, затова трябва да намерим баланса между ползването на технологиите за образователни цели и развитието на абстрактното мислене, множествена интелигентност и формирането на уменията на 21 в. Трябва да ангажираме децата да учат и четат, защото един четящ човек винаги ще бъде оценен, заяви министърът. По думите му трябва да се формира у децата увереност, че не е важно в кое училище учат или дали са взели даден изпит, а какви знания и умения трупат, за да се справят с предизвикателствата на живота.

В рамките на дискусията участниците обсъдиха поуките от въвеждането на онлайн образованието по време на извънредното положение, и необходимите стъпки за подпомагане на процеса на дигитализацията на училищата. Откроени бяха предимствата на дистанционното онлайн обучение и възможностите технологиите да бъдат в полза на всички участници в образователния процес.

Учители, ученици и родители дадоха добри примери при използването на технологиите в училищата.

Споделете

GoTop