МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ИМАТ ОБЩА МИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ИМАТ ОБЩА МИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА

Благодарение на европейската солидарност и с осигуреното финансиране за двата програмни периода се обновяват базите на над 1000 училища в страната. Това заяви министър Вълчев в рамките на дискусия, част от платформата за граждански диалог, която се проведе в Кърджали.

В разговора беше отчетен приносът на решенията на общоевропейско ниво към националните политики. Министърът представи и предстоящите проекти по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за подкрепа на учениците и за дигитализация на образованието.

Едно от най-значимите ни предизвикателства е свързано с обхващането и ефективното включване на всяко дете в образователната система. За да се справим са необходими усилията на всички институции и това направихме с Механизма за обхват, допълни Вълчев. Той говори за общата мисия на родители и учители за възпитанието и образованието на децата. Участниците в дискусията коментираха ролята на учителите и изпълнения ангажимент на правителството за увеличение на заплатите.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева отбеляза, че образованието е приоритет за управлението. Тя благодари на училищата за включването на урок за Конституцията по време на честванията на 140 години от приемането на първия ни основен закон. Народният представител Галя Захариева също коментира, че никога досега не е имало толкова средства и инвестиции в сферата на образованието.

Основните теми в сектора министър Вълчев обсъди и на работна среща в регионалното управление на образованието в Хасково. Дългосрочната ни цел е механизмът да стане устойчив, защото децата няма как да получат знания и умения, да получат възможност за реализация, без да посещават училище, заяви Вълчев. Според него е необходима промяна на образователния процес с акцент придобиването на умения, освен необходимите базови знания. Най-важна е задачата на учителите, които трябва да провокират учениците, да им създават интерес към уроците, допълни министърът. Той апелира училищата да имат по-силно сътрудничество и да обменят опит и практики. В разговора беше засегната и темата за развитието на професионалното образование и кариерното ориентиране на учениците, като беше отбелязано, че само през последния месец в Хасково се провеждат много състезания и кръгове на олимпиади.

Министър Вълчев откри и реновираната сграда на общежитието към Центъра за специална образователна подкрепа в Харманли “П.Р.Славейков”. Той поздрави екипа на центъра за усилията и ангажираността на преподавателите и специалистите за работа с децата, както и за доброто взаимодействие с родителите. По време на разговора бяха споделени добри практики като включването на децата в мероприятия и инициативи на общинско ниво, бяха направени и предложения за засилване на взаимодействието между различните образователни институции, включително и за допълнителни занимания с родителите.

Споделете

GoTop