МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: УЧИТЕЛИТЕ СА НАЙ-ВАЖНИЯТ ФАКТОР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: УЧИТЕЛИТЕ СА НАЙ-ВАЖНИЯТ ФАКТОР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

„Важно е да давате знание, но още по-важно е да научите децата да учат през целия си живот“. С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се обърна към гостите на конкурса на Синдиката на българските учители (СБУ) „Учител на годината”. По думите му от мотивираните, иновативни и креативни преподаватели, зависи развитието и бъдещето, както на младото поколение у нас, така и на цялото общество.

За първи път от повече от половин век образованието е изведено като основен приоритет на държавната политика, каза министър Вълчев. Правителството поетапно изпълнява поетия ангажимент за двойно увеличение до края на мандата на учителските заплати и повишаване на социалния статус на учителите. И през втората година на управлението има нарастване с 20% на доходите на преподавателите, с което те надхвърлят вече средните за страната. Подкрепата ще продължи с помощта на различни финансови инструменти, за да се гарантира наличието на добри учители за всички ученици, независимо къде живеят.

В тази насока е и необходимостта от прилагането на нови методи на преподаване, добави министърът, които да утвърждават възпитанието на ценности като толерантност, съпричастност и солидарност, уважение към другите, отговорност към себе си и обществото, в което младите хора растат.

Министър Вълчев определи учителите като най-важният фактор за изграждане на добър пример в класната стая. „От вдъхновението на такива като Вас зависи утре най-добрите ученици да избират учителската професия и да се завръщат в училище“, каза още той.

Качеството на образованието зависи и развитието на педагогическите специалисти. Затова заедно с нашите партньори от СБУ Министерството на образованието и науката предлага програми за квалификация, както и нова национална програма, която ще стимулира създаването и обмяната на успешни иновативни практики в училище. Целта на тези мерки е всеки ученик да получи качествено образование и екипът на МОН ще продължава да полага всички усилия, за да подкрепя учителското съсловие, защото най-важното предизвикателство на съвремието е да създаде бъдещия гражданин – честен и трудолюбив човек, родолюбец, човек със знания, умения и стремеж към непрекъснато развитие.

Председателят на СУБ д-р ик.н. Янка Такева подчерта доброто сътрудничество на социалните партньори с МОН и също посочи като основна цел на професионалистите в сферата на образованието изграждането на младите поколения като пълноценни граждани.

Споделете

GoTop