МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА И НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ В УЧИЛИЩЕ СА СРЕД ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА И НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ В УЧИЛИЩЕ СА СРЕД ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН

Въвеждане на нови иновативните проекти и допълнително финансиране за обучения по българския език и за обхват на децата в детска градина и училище, намаляване на административната тежест на учителите и по-активно взаимодействие с родителите в посока възпитанието на децата. Това са част от политиките, които министърът на образованието и науката Красимир Вълчев определи като приоритет за втората година от мандата си. Той обобщи извършеното през първата година от екипа на МОН, като специално акцентира върху успешната работа по Механизма за обхват на деца и ученици в образователната система – над 20 000 деца, привлечени обратно към образованието. „С проекта на постановление на МС за постоянно действие на механизма, сме направили така, че да регламентираме финансирането на работата на екипите“, допълни той.

Министърът припомни, че 20 милиона лева допълнително са били отпуснати за включване в образователната система на деца от уязвимите групи в училищна и предучилищна възраст. Той отбеляза, че държавата предоставя и над 22 милиона лева за над 900 училища и близо 400 детски градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи. С тези средства ще се увеличат възнагражденията на учителите, които са изправени пред повече предизвикателства в работата си, да се привличат допълнителни хора и да се финансират екипите за обхват. „Подготвяме два големи проекта по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, които да действат през следващата календарна година“, съобщи министърът – за допълнително обучение за преодоляване на образователните трудности в училищна възраст и за обучение в градините за децата, чиито майчин език не е българският. Министър Вълчев посочи, че се работи и върху система от индикатори, чрез които ще се насърчат общините да постигат по-добър обхват на деца в училищна и предучилищна възраст. Децата от уязвими групи постигат по-добри резултати, ако са посещавали детска градина. Приоритет ще бъде и проследяването на това дали се осигурява на децата право на образование, когато родителите им се преместят в друго населено място или държава.

„За настоящата година бюджетът беше увеличен с близо половин милиард лева, такъв ръст не е имало в предходните години“, припомни министър Вълчев, като подчерта, че това е инвестиция в учителите. За следващите 3 години в средносрочната прогнозна бюджетна рамка са заложени средства за ежегодно увеличение до достигане на двойно увеличение на заплатите“, допълни той. Ще продължи увеличаването на педагогическите съветници и психолози в училищата, както и осигуряване на подкрепа от други специалисти – ресурсни учители, логопеди и др. Постепенно ще се увеличават и допълнителните средства за малки и отдалечени общини, за да се привличат учители в системата, както и за институции с деца от уязвими групи. Ще се търсят и други инструменти за насърчаване на онези училища, които полагат по-големи усилия и повишават резултатите на учениците си.

С допълнително финансиране ще се насърчава привличането на ученици в професионалното образование и ще продължи обвързването на обучението с пазара на труда по направления с очакван недостиг на работна ръка. Красимир Вълчев припомни, че са отпуснати 3 милиона лева, с които ще се стимулира системата на професионалното образование от есента, за да обучават по тези професии. По думите на министъра ще се стимулират техническите направления и профилите, свързани с техника, природни науки и математика. В тези области ще се стимулират и дейностите по интереси, които досега се финансираха по проекта „Твоят час“.

Предстои да оценим доколко биха могли проектите за иновации да се разпространят в повече училища, посочи още министър Вълчев. По думите му това е пътят образованието да бъде направено по-различно и атрактивно за учениците. Той анонсира и проект за възпитателната работа в образователните институции. Ще продължи дигитализирането и електронизирането на образованието. Предвиждат са обучения за учители, които ще им позволят сами да създават електронно съдържание, и всеки преподавател да има достъп до него.

Ще се увеличава и приемът в приоритетните професионални направления в държавните висши училища. Министърът посочи, че предстоят промени в Закона за висшето образование, чиято цел ще е да се промени моделът на академично самоуправление. Според него, би следвало стратегиите за развитие на държавните висши училища да са насочени към качествено обучение и подобряване на реализацията, насърчаване на дигитализация и електронизация на обучението, инвестиции в млади преподаватели и включване в европейски университетски мрежи.

Министър Вълчев съобщи още, че Европейската комисия възстановява плащанията към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, след като са изпълнени направените предписания от февруари миналата година. Това означава, че може стартират процедурите, чрез които да се заявят разходваните до момента средства по програмата. Изпълнителният директор на ИП „НОИР“ Кирил Гератлиев отбеляза, че през това време проектите са реализирани с над 170 милиона лева от държавния бюджет и сега има възможност да се иска възстановяването им от ЕК.

Споделете

GoTop