МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВКЛЮЧВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ МРЕЖИ Е БЪДЕЩЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВКЛЮЧВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ МРЕЖИ Е БЪДЕЩЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Силно водещо професионално направление, което прави университета разпознаваем, инвестиции в дигитализация – електронно обучение на студентите, включване в мрежа с други европейски висши училища. Това препоръча министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на преподавателите в Тракийския университет в Стара Загора, за да гарантират бъдещето на висшето училище. По думите му трябва да се наблегне на това, в което е силен университетът, на добрата база и марката. Другото важно условие е инвестицията в млади преподаватели. „След 30 години едно висше училище ще бъде силно, ако днес има млади преподаватели“, каза министър Вълчев. Той коментира, че е необходима промяна на крайния модел на академично самоуправление, който е довел до репутационен проблем.

Министърът заяви, че Министерството на образованието и науката си партнира със Съвета на ректорите, за да спре екстензивното разрастване на висшите училища, както и да се преструктурират профилите – всеки университет да започне да обучава в направления, в които е силен. „Важно е да се подготвят такива специалисти, които са търсени от бизнеса в региона и ще се реализират на пазара на труда“, посочи министърът. Според него трябва да продължи намаляването на приема в направления, които са търсени само заради едната диплома.

В разговора с ректора проф. Иван Въшин и колегите му бяха коментирани действия, насочени към привличане на студенти в специалности, които са важни за страната ни – ветеринарна медицина, аграрни науки и др. Министър Вълчев разгледа модерно оборудваните клиниките на факултета по ветеринарна медицина, където студентите се обучават като диагностицират и лекуват животни.

По време на посещението си в Стара Загора министър Вълчев проведе среща с директори на училища и детски градини, представители на общините в областта и социални партньори. Голямото предизвикателство през следващите години е дигиталната трансформация, заяви пред тях министърът. Той посочи, че предстои промяна в наредбата за безплатните учебници, за да се даде възможност на издателствата да подготвят електронни учебници с идентично съдържание на хартиените.

Министърът участва и в кръгла маса, посветена на изграждане на по-тясна връзка между професионалните гимназии и бизнеса. Той посочи, че работодателите са основен партньор на МОН в усилията за разширяване на професионалното образование. С представителите на бизнеса министърът обсъди конкретни идеи и мерки за подобряване качеството на професионалното образование в контекста на бъдещите изисквания на пазара на труда.

Споделете

GoTop