МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи на представители на общините Габрово, Монтана, Бургас и Перник подписани договори за изграждане на младежки центрове на тяхна територия.

За създаването им ще бъдат осигурени близо 16 000 000 лева. Средствата се отпускат по управляваната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Според министър Вълчев реализацията на проектите ще подобри цялостния облик на районите, а центровете имат възможност да се превърнат в привлекателни места както за младите хора, така и за останалите граждани.

Предвидено е всяка от общините да получи по близо 4 000 000 лева, като 60% от тези средства са предназначени за изграждане на инфраструктурата на центровете. Останалата част ще бъдат насочени за развитието на цялостната им дейност.

Чрез създаването на структурите ще бъде осигурена подкрепа и подобряване на благосъстоянието на младите хора на възраст между 15-29 г. Младежите ще могат да участват в различни образователни, културни и граждански инициативи, чрез които да придобиват нови знания и умения. Те ще имат възможност да се включват в съвместни практики за обмяна на опит с младежи от други страни. В центровете ще се реализират дейности за реинтеграция на отпадналите и застрашени от отпадане от образователната система.

Споделете

GoTop