МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВСЯКА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ ПОМАГА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВСЯКА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ ПОМАГА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА

„С проекта „Твоят час“ в голяма степен ориентирахме дейностите по интереси към способностите на децата. Чрез тях в много по-голяма степен ние можем да провокираме креативността, творческото мислене на децата, 32 % от дейностите са в областта на математиката, природните науки, техниката, това което съкратено наричаме по англоезичната му абревиатура СТЕМ“.

Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заключителния информационен ден по проекта „Твоят час“, изпълнен по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. По думите му добрата новина е, че с бюджетната процедура за 2019 г. са заложени 25 млн. лв. за продължаване на дейностите по интереси. „Те не просто ще бъдат продължени, но по този начин и тяхното финансиране вече ще стане устойчиво“, отбеляза министър Вълчев.

Средно по 250 хиляди ученици годишно са участвали в дейностите по интереси, по целия проект са участвали над 2300 училища и 451 885 ученици в групи по обучителни затруднения и по интереси. Това го прави най-всеобхватният проект, който Министерството на образованието и науката е администрирало през годините, посочи ръководителят на проекта Марияна Ламбова. Тя представи резултатите от анкети сред ученици, родители и членове на съветите за обществен мониторинг, които отчитат удовлетвореност за повишените резултати и формирани качества и желание отново да участват в подобни занимания.

За децата с образователни затруднения ще бъде следващият проект „Подкрепа за успех“ с финансиране в размер на близо 100 млн. лева, съобщи министър Вълчев. Отделно ще стартира проект, който ще бъде насочен към детските градини. Факт е, че имаме деца, които изискват с тях да се работи допълнително и при равни други условия образователната среда трябва да полага повече усилия за ефективното включване на тези деца, недопускане на тяхното изоставане и демотивиране.

Според министър Вълчев дейностите по интереси са важен ориентир на образователната политика. „С тях в много по-голяма степен може да провокираме способностите на децата и тяхната креативност, въображение, в много по-голяма степен може да осъществим възпитателна функция, отколкото в учебните часове“, смята министърът. По думите му в много клубове има дейности по интереси в областта на краеведство, за роден край, дейности, които възпитават гражданската култура в децата, толерантност и уважение.

„Взаимодействието между училището и родителите е важно за постигане на добри резултати на децата, важно е за това да имаме по-добро развитие на училището и учениците“, посочи Красимир Вълчев. Той отбеляза, че за междуучилищни изяви са заложени 10% от средствата, които да се използват от общините.

В информационния ден по проекта се включиха и ръководители на групи за преодоляване на обучителни затруднения от страната, които разказаха как мотивират децата и как си партнират с родителите.

И министър Вълчев, и Мариана Ламбова благодариха на всички педагогически специалисти и ръководители на групи, на учениците, на родителите, на регионалните управления на образованието и на представителите на местната общност, които през последните две години и половина работиха по проекта.

Споделете

GoTop