МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВСЯКА ИДЕЯ ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ЦЕННА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВСЯКА ИДЕЯ ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ЦЕННА

Всичко, което помага за провокиране на интереса на учениците – промяна на класната стая и използване на нови технологии, е много ценно. Училищата, които са създали модерна среда за провеждане на образователния процес, трябва да участват активно с идеи при общественото обсъждане на стандарта за физическата среда, който е предложен от МОН.

За това апелира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след откриването на иновативна класна стая в 81-во училище „Виктор Юго“ в София. Там ученици, учители и родители, с помощта на партньори от висши училища, са създали един различен кабинет. В него са обособени две зони – за работа с интегрирани знания от природни науки и математика, и зона за дискусии. Пред министъра учениците показаха как отделни екипи изпълняват задачи и после с обмяна на решенията чрез свързани компютри провокират връстниците си. Класната стая е без фронтална дъска, с възможност учителите по различни предмети да са сред всички екипи. Всяко работно място е оборудвано с отделен екран.

Това всъщност е прилагането на компетентностния подход в образованието – създаване на умения и провокиране на мислене с използването на модерни технологии, казаха от училището. Министър Красимир Вълчев съобщи, че все повече средства ще се инвестират от държавата и от европейски фондове в създаването на лаборатории и кабинети, благодарение на които ще се провокира интереса на учениците.

Тема на разговорите с учителите бяха въпроси, свързани с приобщаващото образование, работата с родители и прилагането на нови методи на преподаване.

Споделете

GoTop