МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВСЯКО УЧИЛИЩЕ ТРЯБВА ДА Е ОТГОВОРНО ЗА ОБХВАТА НА ДЕЦАТА НА СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВСЯКО УЧИЛИЩЕ ТРЯБВА ДА Е ОТГОВОРНО ЗА ОБХВАТА НА ДЕЦАТА НА СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ

Взаимодействието между институциите при сформиране и работа на новите екипи за обхват на децата в образователната система и обмена на информация през следващата учебна година обсъдиха на работна среща представители на Министерството на образованието и науката, началници и експерти от РУО и представители на Националното сдружение на общините. От тази година Механизмът за обхват става постоянно действащ.

„Важно е да оптимизираме работата и всяка образователна институция териториално да отговаря за обхвата на децата“, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му предстои въвеждане на показател за обхват, с който училища и общини в бъдеще да бъдат стимулирани финансово. „Трябва да направим училищата териториално отговорни – да знаем във всеки район колко деца има и колко са обхванати“, каза министърът.

Представителите на институциите обсъдиха възможностите за усъвършенстването на обмена на информация от различните бази данни, за да може по-ефективно да се проследява миграцията и напускането на децата на образователната система. Обсъдено беше включването на институциите в електронния обмен чрез Информационна система за реализация на механизма, както и контрола по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия на децата и учениците.

Споделете

GoTop