МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДИСКУТИРА С НАУЧНАТА ОБЩНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАУЧНИ ПРОГРАМИ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДИСКУТИРА С НАУЧНАТА ОБЩНОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАУЧНИ ПРОГРАМИ

Министерството на образованието и науката започна да дискутира с водещите научни организации изпълнението на Националните научни програми и очакваните от тях резултати за обществото. Заместник-министър Карина Ангелиева заяви, че Националните научни програми са нов инструмент за изграждане на критична маса и научен потенциал в области със значим обществен интерес, постигане на качествени резултати и повишаване на конкурентоспособността и успеваемостта на българските учени в европейски мащаб.

Ангелиева добави, че конкретно програмата за млади учени и пост-докторанти идва като целенасочен и подходящ отговор на необходимостта от мерки за възстановяване социалния статус на учения и престижа на научната кариера сред младите хора с цел увеличаване броя на учените в България. През следващите три години четиринадесет държавни висши училища, БАН и ССА ще получат общо 15 млн. лева за насърчаване с допълнителни средства младите учени и пост-докторанти.

През август 2018 г. правителството одобри и отпусна допълнителни средства за Национални научни програми, чрез които ще се изпълняват съвместни, проблемно ориентирани научни изследвания в областта на климата, водните ресурси, цифровите технологии, технологии за електронно здравеопазване, медицина, разработване и въвеждане на методология за изследване на дарената кръв, изследвания в областта на здравословните храни, изследвания за нисковъглеродни енергийни източници и други. Очакван резултат е и привличането на повече млади учени за научно-изследователска кариера и създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти. Програмите са на стойност над 60 млн. лева и научноизследователските дейности по тях ще се изпълняват с различна продължителност – между 2 и 4 години, от екипи с доказан научен капацитет. Друга основна цел е постигането на консолидация на потенциал, концентрация на ресурси и преодоляване на съществуващата фрагментация в научния сектор чрез насърчаване на взаимодействието между висши училища и научни организации.

Споделете

GoTop