МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Министерството на образованието и науката и Европейският институт за иновации и технологии подписаха Меморандум за разбирателство.

Документът бе подписан от заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева и директора на Европейския институт за иновации и технологии г-н Мартин Керн.

На основата на този Меморандум ще бъде засилено сътрудничеството между двете институции за сближаване в рамките на Европейското научно-изследователско пространство, а това ще е в съответствие с българските национални стратегии и политики.

Предвижда се сътрудничеството между двете страни да се развива чрез различни инициативи в т.нар. „общности на знанието и иновациите“.

Очаква се двете страни да работят за обмяната на знания и добри практики между университетите и научно-изследователски институти.

Ще бъдат предприети и дейности по съвместно финансиране за насърчаване на предприемачеството и дигиталните умения на студенти и изследователи.

В рамките на сътрудничеството ще се подпомага и развитието на иновациите чрез образование в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката (STEM) за формиране на умения на бъдещето.

Европейският институт за иновации и технологии е част от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Дейностите в изпълнение на Меморандума ще подпомогнат по-активното участие на България в Рамковата програма, както и в бъдещата най-амбициозна програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз – „Хоризонт Европа”.

Споделете

GoTop