МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА ПОДПИСАХА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ДА ИЗУЧВА МАЙЧИН ЕЗИК

МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА ПОДПИСАХА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ДА ИЗУЧВА МАЙЧИН ЕЗИК

Министрите на образованието и науката на България Красимир Вълчев и колегата му от Украйна Лилия Гриневич подписаха днес декларация, с която да се гарантира правото на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, живеещи в Украйна, да изучват майчин език и да учат на майчин език. Министър Вълчев оцени по време на разговорите получените гаранции, че приетият в Украйна закон за образованието няма за цел ограничаване правата на малцинствените групи в изучаването на собствения им език

Декларацията предвижда украинската страна да осигурява за представителите на българското малцинство достъп към изучаване на майчин език и обучение на майчин език и да съдейства за увеличаване броя на учениците, които ще изучават или ще учат на български език. Също така ще се създават условия за задълбочаване и развитие на изучаването на майчин език и обучение на майчин език и ще предоставя на образователните институции по-голяма автономия в решаване на въпроси относно увеличаване на броя часове за изучаване на български език. Украинската страна освен това поема ангажимента да привлича специалистите от България за разработването на учебна литература като за целта ще има консултации при разработване на нормативно-правните изисквания.

Страните се договориха при подготовка на новия Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните години от 2019/2020 до 2022/2023 да детайлизират въпросите за обучение и изучаване на български език в училища за средно образование в места с компактно българското национално малцинство в Украйна.

Текстът на декларацията е разработен и съгласуван след посещението на министър Красимир Вълчев в Украйна в края на миналата година и е израз на политиките и усилията на образователното ведомство за опазване на българското културно-историческо наследство, съхраняването и популяризирането на българския език зад граница и насърчаването на неговото изучаване, координацията и взаимодействието с организациите на българи, живеещи извън Република България и развитието на двустранните отношения е сферата на образованието и науката.

За целта само за 2017 г. са финансирани различни проекти на над 57 бенефициенти от Украйна в размер на над 1,2 млн. лв. като общият брой на обучаваните деца, ученици и кандидат-студенти в страната е 6793 души.

Снимки БГНЕС

Споделете

GoTop