МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА ПОДПИСАХА ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА ПОДПИСАХА ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Министрите на образованието и науката на България и Украйна Красимир Вълчев и Сергей Шкарлет подписаха Протокол за сътрудничество и обмен за следващите четири учебни години.

Целта е повишаване на качеството на преподаване на български и на украински език, развитие на българистиката в институциите за висше образование на Украйна и украинистиката в нашите висши училища, както и подкрепа на изучаването на български и украински език като избираеми дисциплини в специалности от различни професионални направления в университетите на двете страни.

Украинската страна гарантира на принадлежащите към българското национално малцинство правото на обучение на български език в предучилищното образование и от I клас до XII клас на средното училище в съответствие с националното законодателство на Украйна.

Създадените условия, разбирането и подкрепата, които украинската администрация оказва на нашите сънародници, допринасят за запазването на техния език, култура, обичаи и традиции. България оценява политиката на доброжелателност на украинските власти към българското малцинство и я разглежда като важен елемент от двустранните ни отношения и качествен показател за нивото на демокрация в Украйна, заяви министър Красимир Вълчев.

Ще продължи командироването на български преподаватели и лектори в Украйна, както и на приема на украински граждани от български произход за обучение във висши училища в България. Регламентират се и квоти на обмен на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, както и насърчаването и изучаването на български език в Украйна. Предвижда се възможност учители по български език и литература и по други предмети, които се преподават на нашия език, да участват в курсове за повишаване на квалификацията у нас.

Министър Сергей Шкарлет посочи, че подписването на този протокол играе важна роля за развитието на българския език и литература. По думите му документът е важен за работата на учители и преподаватели в Украйна и България. Студенти от двете страни ще имат възможност да участват във всички програми за обучение и обмен, изтъкна той. Красимир Вълчев и Сергей Шкарлет отбелязаха, че двустранните отношения в сферата на образованието и науката между България и Украйна са на високо ниво и създават добри предпоставки за тяхното по-нататъшно развитие и задълбочаване.

Протоколът бе подписан по време на видеосреща между министрите в присъствието и на посланиците Виталий Москаленко и Костадин Коджабашев.

Споделете

GoTop