МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ С ПЛАКЕТ ОТ МОН ЗА 70-ГОДИШНИНАТА СИ

МИННО-ГЕОЛОЖКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ С ПЛАКЕТ ОТ МОН ЗА 70-ГОДИШНИНАТА СИ

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков отличи с плакет Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ по повод 70-годишнината на висшето училище. Той бе гост на тържественото събрание и празнична вечер, посветени на юбилея.

За едно висше училище 70 години са период на усилен труд, утвърждаване и растеж, но и предпоставка, която ще осигури още по-високо качество на предлаганото обучение, подчерта министър Цоков. По думите му мисията и профилът на Минно-геоложкия университет играят ключова роля за приспособяване към нарастващите и все по-разнообразни изисквания на пазара на труда от висококвалифицирана работна сила. Университетът е и единственият в България, който предлага обучение в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ – едно от петте направления, които осигуряват най-високи доходи на завършилите висше образование в страната.

От името на МОН проф. Цоков пожела много бъдещи научни и академични успехи на висшето училище.

„За 70 години Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е обучил над 30 000 инженери, реализирани във всяка точка от света“, каза в приветствието си ректорът на университета проф. д-р инж. Ивайло Копрев.

Снимка: МГУ

Споделете

GoTop