МИСИЯ НА ОИСР ОЦЕНИ ПОСТИГНАТОТО ОТ БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МИСИЯ НА ОИСР ОЦЕНИ ПОСТИГНАТОТО ОТ БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) проведоха едноседмична техническа мисия в България с фокус върху политиките на страната ни в областта на образованието и науката. Техническият преглед е част от процеса на присъединяване на България към организацията.

Гостите посетиха училища, детски градини и университети в различни райони на страната. Проведени бяха срещи с ръководството на Министерството на образованието и науката, както и с експерти от различните дирекции и звена в МОН, на които представителите на ОИСР се запознаха детайлно с осъществяваните от институцията политики. Членовете на техническата мисия се срещнаха и с представители на неправителствения сектор, синдикатите и работодателските организации в системата на образованието.

Те оцениха положително постигнатото от страната ни в областта на образованието и науката като предпоставка за бъдещето присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Направени бяха и препоръки за надграждане на постигнатото в посока на осигуряване на равен достъп до качествено обучение във всички райони на страната, по-голямо ангажиране на родителите, развитие на ученето през целия живот и усъвършенстване на висшето образование според нуждите на икономиката.

„За нас ще са много важни вашите препоръки. Защото те ще бъдат ориентир за това как да продължим политиката си за осигуряване на качествено образование“, посочи министър Галин Цоков по време на заключителната среща с представителите на ОИСР. Той даде пример с проучването PISA, където се отчитат голяма разлика между най-високите и най-ниските резултати на българските ученици. „Ако успеем да намалим разликата в посока на по-добрите резултати, ще свършим много много добра работа за България“, посочи проф. Цоков.

На 12-13 февруари се очаква на посещение в България да пристигне директорът на дирекция „Образование и умения“ в ОИСР и ръководител на PISA Андреас Шлайхер.

Преди да отпътуват от България представителите на мисията на ОИСР се насладиха на изпълненията на ученици от 140. СУ „Иван Богоров“, които изучават професия „Танцьор“. Те представиха българския фолклор пред гостите като изиграха „Тракийски танц“, „Неврокопски танц“ и „Пешачката“.

Споделете

GoTop