МОДЕЛЪТ „ПРИЯТЕЛИ“ – ПОМОГНИ НА ПО-СЛАБИТЕ, РАБОТИ В УЧИЛИЩЕТО В ДЖУЛЮНИЦА

МОДЕЛЪТ „ПРИЯТЕЛИ“ – ПОМОГНИ НА ПО-СЛАБИТЕ, РАБОТИ В УЧИЛИЩЕТО В ДЖУЛЮНИЦА

Училище „П. Р. Славейков“ в с. Джулюница, община Лясковец, става обединено от учебната 2017/2018 г. Оттогава има и обособена професионална паралелка „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“. „Целта ни е да осигурим на нашите ученици не само диплома за първа гимназиална степен, а и професия“, започва разказа си директорката на училището Даниела Христова. Специалността е избрана след много сериозно допитване до родителите. Те неслучайно я посочват, защото такива специалисти се търсят на пазара на труда. В региона има много цехове за производство на храна. Някои деца ще могат да работят и като помощници в кухните по заведенията. За малко професии може да се придобие първа степен на квалификация до X клас, и това също e една от причините за избора на тази специалност, уточнява г-жа Христова. Освен това във Велико Търново и в Горна Оряховица има училища, в които желаещите могат да продължат образованието си и да надграждат знания и опит в тази насока. В Обединено училище „П. Р. Славейков“ учат близо 120 деца. Над 65% от тях живеят в 4 съседни села и са от ромски произход. Сред възпитаниците на школото има и деца от семейства с по-малки възможности. „Затова нашите политики са насочени предимно към това да се ограничи отпадането на ученици. Стремим се да разнообразим училищния живот с различни форми на обучение и работа по много проекти. Много сме горди, че вече 6 години нямаме отпаднали деца“, разказва директорката. И уточнява, че броят на учениците варира, защото има родители, на които им се налага да се преместят в друго населено място в търсене на работа. Училището разполага с 32-местен автобус, който обикаля съседните села и взима децата. Осигуряват им се целодневно обучение и занимания, а също и безплатен обяд. Имат много извънкласни дейности и спортни занимания по хандбал, футбол, карат колела в големия двор на училището. Началото на новите училищни политики е поставено преди 8 години. Тогава Даниела Христова установява контакти с Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и оттогава работят заедно. Оценява партньорството като много успешно. „Учителският състав премина първоначално обучение се включихме към програмата за намаляване отпадането на ученици“, обяснява директорката. За децата се грижи персонал от 21 човека, от които 15 са педагозите. Непрекъснато се надграждат уменията им за работа в мултикултурна среда. Работи се интензивно и с родителите, защото това е в основата на добрите резултати. За тях се организират курсове, а също и съвместни прояви с децата. По време на двудневните обучения родителите се запознават с училищните правилници и как се подават документи. „Трябваше да минат около 2 – 3 години, за да спечелим доверието им – подчертава Даниела Христова. – За нас беше важно да станем обединено училище, защото нашите ученици масово прекъсват обучението си по много причини. Такава причина са ранните бракове. Пазят ги и да не ги откраднат. Затова родителите се страхуват децата им да учат в друго населено място, и ги спират от училище. Преди години почти нямаше момиче, което да учи след VIII клас. А сега още на първо класиране в гимназията при нас се записаха девойки. Родителите ни познават и ни се доверяват.За тях е важно децата им да учат в позната среда. Истинската интеграция се случва в малките училища“, твърди директорката. Преди училището да кандидатства за иновативно, отново се прави анкета с родители, учители и деца. Стига се до извода, че иновацията трябва да е свързана с образование извън стандартната учебна форма. Сега всеки клас от началния курс има свой модел на работа. В единия от класовете децата, които имат по-добър успех и по-лесно се справят, стават наставници и помагат на по-слабите си съученици. Този модел се казва „Приятели“. Първолаците, като всички деца, много обичат технологиите и работят с таблети през различни платформи. При тях се залага повече на нетрадиционни методи – те не седят на чинове, а върху килимче на пода като в детската градина и така се чувстват по-спокойни. Четвъртокласниците пък са изследователи. Те си имат лаборатория и правят опити в областта на „Човекът и природата“, сеят семена в направената за целта оранжерия. Моделът в трети клас е мултимедийна лаборатория, в която се събират данни за местните туристически забележителности, издирват се легендите, свързани с Джулюница, занимават се с краезнание и усвояват българската граматика като на игра. Училището работи и по много проекти. Единият от тях е за обучение за работа в мултикултурна среда по метода „Учители обучават учители“. Финансира се от Центъра за образование и интеграция и се изпълнява съвместно с едно от най-големите търновски училища „Бачо Киро“. По него са сформирани 6 групи за извънкласни дейности в 3 направления: гражданско образование, изкуства и спорт. Тази година се работи и по проект за образуване на иновативна класна стая на открито. Продължава работата и по Програмата за намаляване на отпадането на деца от училище и по проекта „Всеки ученик ще бъде отличник“. По него в момента има ученици наставници, които помагат на по-малките и на тези, които имат някакви затруднения. В училището има ученически парламент и деен родителски клуб. Родителите се събират редовно, за да обсъждат правата си, законите, задълженията, които имат към децата в семейството. Деца и родители ходят заедно на зелени училища. В „Амалипе“ се обучават родители, които да работят в общността, а също и учители, които преподават фолклор на етносите в клуб „Заедно“. Родителите се включват активно в часовете по фолклор, честват съвместно с децата ромски и български празници, подпомагат учителите при организиране на училищни събития, както и в работата по различните проекти. Даниела Христова, директор на Обединено училище „П.Р. Славейков“, село Джулюница: В общинския център в гр. Лясковец има една детска градина, в която са обхванати всички деца от региона. Обнадеждаващото е, че самата ромска общност се променя. Това е процес, който наблюдаваме от години. Родителите, които пътуват в Европа, знаят, че трябва да се ходи на училище и че е важно децата им да са грамотни. Работим основно с ромската група миллет – те са отговорни родители и нямаме проблеми с това да не пускат децата си на училище. Но ги затруднява българският език. Затова наблягаме на извънкласни форми, в които учениците развиват речевата си култура. По проекта „Твоят час“ открихме театрална работилница, организирали сме групи за народни танци. Но най-важни са заниманията с децата, които имат обучителни трудности, най-вече по български език.

Антоанета Найденова, вестник „Аз Буки“

Споделете

GoTop