МОН И GOOGLE ОБСЪДИХА ДИГИТАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН И GOOGLE ОБСЪДИХА ДИГИТАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕТО

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, представители на технологичната компания Google и нейни партньори обсъдиха дигиталните инструменти за развитие на електронното образование в страната. По време на срещата министър Вълчев посочи, че училищата вече имат възможност да използват ресурсите и услугите на платформата на Google за образование чрез създадените и управлявани от министерството профили. Учениците и учителите работят с приложения, формуляри и електронни пощи по време на обучението. През последните години Министерството на образованието и науката (МОН) направи значителни инвестиции за обезпечаване на учебния процес в електронна среда и за въвеждане на дигитални ресурси, които съдействат за по-лесното усвояване на материала от учениците. Усилия се полагат и за подобряване на дигиталните умения на педагогическите специалисти. Професионалното развитие на педагозите е заложено и в подписания Меморандум за разбирателство между технологичната компания и ведомството. На този етап над 800 педагози са повишили дигиталните си умения и са сертифицирани по програми на компанията. Предвидено е в рамките на следващите пет години да бъдат обучени всички учители, които са изявили такова желание.

Ръководителят на сектор „Образование“ за Южна, Централна и Източна Европа Марк Санс Лопес отбеляза, че се полагат сериозни усилия в създаването на мрежи за взаимно учене между учителите. С технологични иновации преподавателите имат възможност да повишават мотивацията за учене на учениците и да подобряват качеството на обучението. Беата Галас – ръководител на сектор „Образование“ за Централна и Източна Европа постави акцент на доброто сътрудничество между МОН, училища и партньори, което е пример за ползотворна съвместна работа.

Министерството на образованието и науката продължава да работи в посока модернизация и дигитализация на българското образование. В следващите години ще бъдат изпробвани възможностите за онлайн изпитване на учениците.

В рамките на срещата директори и заместник-директори на четирите училища, които пилотно експериментираха тестването в електронна среда, представиха своя опит и впечатления. Предстои проектът да бъде разширен и към него да се включат и други образователни институции.

Споделете

GoTop