МОН И ИА „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ С ОИСР

МОН И ИА „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ С ОИСР

Правителството одобри проект на Споразумение за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021-2027 г. между Министерството на образованието и науката на Република България, Изпълнителната агенция „Програма за образование“ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Правителството упълномощи министъра на образованието и науката и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Програма за образование“ да подпишат Споразумението, като се предвижда подкрепата да продължи до края на 2029 г.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще предостави подкрепа на Министерство на образованието и науката и на Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. чрез изпълняване на дейност „Многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“, като част от работната и бюджетната си програма в подкрепа на образователната политика и прегледите на изпълнението на членовете и на държавите, които не са членки на ОИСР.

Общата стойност на подкрепата е в размер на 4 345 000 евро (четири милиона триста четиридесет и пет хиляди евро). Средствата ще бъдат осигурени от Европейския социален фонд плюс и национално съфинансиране по Програма „Образование“ 2021-2027 г., Приоритет 4 „Техническа помощ“.

Споделете

GoTop