МОН и Кларивейт Аналитикс организират научни семинари

На 17 април 2019 г., в зала „Роял“ на хотел „Балкан“, София, пл. „Света Неделя“ 5 Министерството на образованието и науката и Кларивейт аналитикс организират:

Семинар на тема: СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВО В WEB OF SCIENCE – от 10:00 до 12:00 ч., който ще бъде открит от Марко Зовко, регионален мениджър за Югоизточна Европа

И семинар на тема: АНАЛИЗИ И ОЦЕНКА НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ С WEB OF SCIENCE – от 14:00 до 17:00 ч. , който ще бъде открит от г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката.

По време на семинарите ще се представят важни теми като: ползването на Web of Science от страни, членки на ЕС при национални оценки на научната дейност; процес на подбор за индексиране и рефериране в Web of Science, ESCI, My Organisation; нови възможности за учените чрез Unpaywall, Kopernio, Publons; осигуряване на повече съдържание в областта на социалните науки, изкуството и хуманитарните науки; състоянието на българските списания в Web of Science.

Семинарите представляват интерес за българските учени, които за последните десет години са публикували шест пъти повече научни публикации в световно значими издания, за експертите, които осъществяват стратегията за интелигентна специализация, за академичните ръководства, които подкрепят и развиват висококачествени научни изследвания в България.

Лектори на семинарите ще са Джефри Кловис – Старши директор, отдел “Продуктови решения/Обучение на потребители”; Марко Зовко – Регионален мениджър за Югоизточна Европа и Енико Тот Сас – Продуктов специалист, отдел „Наука и академични изследвания“.

Споделете

GoTop