МОН И КЗД ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ

МОН И КЗД ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) доц. Ана Джумалиева подписаха днес Споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието и науката (МОН) и Комисията за защита от дискриминация на Република България.

Страните се споразумяха за съвместна дейност, която да гарантира защита за правото на образование и обучение на всяко дете, спазвайки Закона за защита от дискриминация – недопускане на дискриминация и премахване на стереотипите в сферата на образованието и обучението. Двете институции ще поддържат контакти за обмяна на експертен опит, за разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството и представяне на резултатите от него, като при възможност съвместно ще участват в изследователски проекти, обучения, конференции, семинари, социологически изследвания и други инициативи, свързани с реализирането на политиките за равни възможности и недопускане на дискриминация в сферата на образованието и обучението.

Настоящето Споразумение не се ограничава със срок и влиза в сила от деня на неговото подписване. Конкретните права и задължения на Страните по инициативите, включени в обхвата на настоящото споразумение, ще бъдат предмет на допълнително договаряне между участниците.

Споделете

GoTop