МОН И НАПГ: ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА В ПРИЕМНА ГРИЖА Е СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ МЕЖДУ ВСИЧКИ

МОН И НАПГ: ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА В ПРИЕМНА ГРИЖА Е СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ МЕЖДУ ВСИЧКИ

Заместник-министърът на образованието Деница Сачева и представители на Националната асоциация за приемна грижа обсъдиха предизвикателствата, които срещат приемните родители и учителите, обучаващи деца в приемни семейства. Изпълнителният директор на асоциацията на приемните родители Александър Миланов и приемният родител и координатор за област Хасково Таня Ганева представиха случаи на различно третиране на децата от приемни семейства в училища и детски градини в страната. „Децата от приемни семейства често имат проблеми в училище, защото приемните семейства са едно от малкото нормални неща, които са им се случвали. Преди това образованието в техния живот и тяхната социализация не е приоритет на много от родните им семейства. И поради тази причина е необходимо учителите да са по-внимателни, разбиращи и подкрепящи, а не третиращи приемните деца непременно като проблемни“, коментира Александър Миланов от НАПГ. От своя страна заместник-министърът на образованието Деница Сачева подчерта, че за образователната система всяко дете може да бъде дете в риск, без значение от какво семейство е отглеждано и възпитавано. „Всеки един сигнал, подаден от Вас, ще бъде проучен. За нас е важно да подкрепим учителите и семействата, независимо дали са родни или приемни, да полагат общи усилия за адаптацията на децата в училище.“, каза заместник-министър Сачева.

Двете страни се договориха да организират регионални срещи в областите с най-много ученици в приемни семейства, на които да обсъдят трудностите за образователната система и възможните решения, както и това, което ще подобри диалога между приемните родители и образованието. „Образователната система решава проблемите на семействата и децата, натрупани във всички останали – социалната и здравната, например. Моя задача като заместник-министър е да работя за това всички системи да работят за интереса на децата“, допълни заместник-министъра. Тя предложи по време на посещенията в страната да се организират публични лекции с участието на студенти от педагогическите и социалните специалности, насочени към общите действия и отговорности за интеграция на децата, преживели травми, в образователната система.

НАПГ и МОН се договориха още да издадат и тиражират в училищната система обучителна книжка, която дава насоки на педагозите как да разпознават трудностите на децата, лишени от родителска грижа, както и как да реагират на специфичните проблеми и предизвикателства. „Вярвам, че проблемът не е в децата, а във взаимоотношенията и комуникацията между възрастните, които са ангажирани с тях. Трябва да направим всичко възможно да подобрим общуването между заинтересованите възрастни и по този начин да помогнем и на децата.“, коментира заместник-министър Деница Сачева. Асоциацията за приемна грижа препоръча в преквалификацията на учителите в регионите с голям брой деца, настанени в приемни семейства, да се провеждат обучения за спецификите на приемната грижа, участниците в нея, както и подходите за подкрепа на приемните деца в училище.

Двете страни се договориха още да се надгради информационната система, която регистрира учениците, които са обхванати в образователната система, с модул, в който да се съдържа информация за децата в приемни семейства и децата в риск от отпадане от училище. Този модул може да предоставя ценна и навременна информация, която да информира учителя и педагогическите специалисти за проблемите пред децата, настанени в приемни семейства, на базата на които училищният екип да планира и реализира своята подкрепа. Заместник-министър Сачева посочи още, че трябва да се насърчат усилията на социалните работници и учителите, както и на приемните родители, да говорят открито и заедно да търсят решения на проблемите в образователната адаптация на децата. „Не става въпрос за йерархия или деление, а за обща работа, общ интерес и обща грижа за децата, които са имали неравни шансове“, коментира още Деница Сачева.

От своя страна представителите на Националната асоциация за приемна грижа се ангажираха да предоставят системно на образователното министерство случаи, в които деца в приемна грижа са обект на различно третиране, за да бъдат решавани навреме. Националната асоциация за приемна грижа подпомага образованието на деца в приемни семейства чрез своята стипендиантска програма „Продължи“, както и с учебни пособия и раници за първия учебен ден.

Споделете

GoTop