МОН И СБУ ОТЛИЧИХА 50 ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

МОН И СБУ ОТЛИЧИХА 50 ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Министерството на образованието и науката и Синдикатът на българските учители отличиха 50 добри практики в образователния процес с деца от уязвими групи. Това стана по време на финала на осмия Национален конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, в който участваха над 150 учители, директори и други педагогически специалисти, както и експерти от регионалните управления на образованието.

„Конкурсът мотивира учителите да постигат по-добри резултати в работата си. Учителите имат нужда също от свое споделено пространство, от място за вдъхновение, за разпалени дискусии и за намиране на подходящи решения“, каза в приветствието си зам.-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова. Тя отбеляза, че е много полезно да се споделят идеи за приобщаването, за допълнителните обучения по български език, за работа с децата, учителите и семейството за преодоляване на взаимните негативни предразсъдъци и стереотипи, интердисциплинарни уроци. Зам.-министърът призовава педагозите да предложат своите уроци за платформата „Дигитална раница“, за да достигнат до много повече колеги и да провокират и тяхното желание за споделяне.

„Конференцията дава възможност за изграждане на нови мисловни хоризонти за всички – педагогически специалисти, директори на образователни институции, образователни експерти, преподаватели от висши училища и други заинтересовани страни“, посочи тя. По думите й приобщаващото образование гарантира осъществяването на диференциран и индивидуализиран подход към всяко дете и ученик спрямо неговите потребности, способности и интереси. Това е гаранция и за прилагането на политики за приобщаване, при които образователната система се адаптира спрямо потребностите на децата и учениците, вместо да изисква на първо място те да се адаптират към системата.

Лидерът на СБУ д.ик.н.Янка Такева благодари на учителите, че са създали в своите детски градини и училища методики, форми и похвати, които помагат в много трудната работа да мотивират да учат ученици от рисковите групи, както и техните родители.

По време на форума фокус на дискусиите бе също работата с деца със специални образователни потребности, както и деца с таланти.

Споделете

GoTop