МОН ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ, И ГРАЖДАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Министерството на образованието и науката обяви резултатите от второто класиране на кандидат-студентите с български произход, живеещи извън България, и граждани на Република Северна Македония за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование в български висши училища.

Трето класиране няма да се извършва.

Оригиналните удостоверения от МОН, които се виждат в платформата за кандидатстване, ще се получават от висшето училище.

Резултатите от първото класиране на кандидатите за магистри ще бъдат обявени до 17.10.2020 г.

До 27.10.2020 г. ще бъдат съобщени резултатите от конкурсите за прием на докторанти и специализанти.

Споделете

GoTop