МОН ОБЯВЯВА ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ЗА МАГИСТРИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ И ЗА ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Министерството на образованието и науката обявява първото класиране за българските кандидат-студенти, българи, живеещи извън България, както и за граждани на Република Северна Македония, които ще се обучават в образователно-квалификационна степен „магистър” след завършено висше образование в български държавни висши училища през учебната 2020 -2021 година.

В срок от три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите трябва да потвърдят желанието си за обучение или да заявят отказ от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на Министерството на образованието и науката. В случай че в тридневния срок не е избрана една от двете възможности, това ще се счита за отказ и мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Споделете

GoTop