МОН ОТЛИЧИ ЧЕТИРИМА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА В ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

МОН ОТЛИЧИ ЧЕТИРИМА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА В ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Четирима директори на училища бяха отличени от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова с ежегодната награда на МОН “Св. Иван Рилски”. По традиция тя се връчва на 11 май – Деня на Св. Св. равноапостоли Кирил и Методий, в Рилския манастир. На четиримата бяха връчени грамоти от МОН, придружени от икона на светеца и 1000 лева.

Вие сте новаторите, стъпили на здравите традиции и в това се крие причината за успеха на вашите училища. Който не познава историята и традициите, няма как да има визия за бъдещето, каза в приветствието си Таня Михайлова. Тя апелира да се работи така, че образованието и словото в училище да се използват не като меч, а като щит. Да опазим традициите и чистотата на нашите отношения, пожела заместник-министърът.

Директорът на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в Габрово Васил Христов получи награда за това, че отдава голяма част от професионалния си живот като ръководи училище с дългогодишни традиции и успехи. Христов работи за ориентиране на обучението към практическото прилагане на теоретичните знания и за задълбочаване на контактите с предприятия, фирми, акционерни дружества, обществени и културни институции и обществени организации. От учебната 2014-2015 година ПТГ “Д-р Никола Василиади” работи по проект дуално обучение с подкрепата на МОН, Австрийската търговско-промишлена палата и фирми партньори от Габрово по специалностите ”Мехатроника” и „Машини и системи с ЦПУ“. Това дава възможност на учениците да работят във фирмите с трудов договор и заплащане 90% от минималната работна заплата.

Друг носител на наградата е Златко Атанасов, директор на Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост в Кърджали. Това е първото светско създадено училище в Кърджали, което днес е средищно и второ по големина в областта. Стремежът на екипа е да развие принципите на неформалното образование и да се обменят добри практики в сферата на културата и иновациите. В училището са обновени всички кабинети, оборудвани са с компютри и мултимедии, изградена е съвременна спортна площадка с изкуствена настилка, модерен физкултурен салон. Целенасочено се създава и среда за повишаване на дигиталните компетентности на учителите и учениците. Изнасят се иновативни уроци.

Директорът на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ в София Нина Чанева е също с награда. Тя работи за развиване на култура за създаване и прилагане на иновации в областта на образованието. В училището има модерна образователна среда, изградени са 3 компютърни кабинета, смарт класна стая, има мултимедии във всяка стая. Има 100 процентово покритие на училището с wi-fi. Екипът провежда занятия в различни музеи, библиотеки, в „Музейко“, посещава дни на отворените врати в различни висши учебни заведения.

Четвъртият отличен директор е Георги Бакалов, който ръководи Център за специална образователна подкрепа „Петко Рачов Славейков“ в град Харманли. По инициатива на Георги Бакалов и със средства на Центъра и усилията на целия колектив е създаден Терапевтичен център, обзаведен с нови мебели, технически съоръжения, конструкции и модули. Цялостно е санирана пететажна сграда. Обновени са 15 класни стаи, както и кабинетите по арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, лечебна физкултура и рехабилитация, два логопедични кабинета, два психологични кабинета, кабинет на социален педагог, сензорна зала, интерактивен кабинет, игротека, библиотека на играчките, стаи за родители. Осигурен е 32-местен автобус за нуждите на центъра и за извозване на децата със специални нужди. След VII клас се предоставя професионално обучение.

Наградените директори и началниците на РУО имаха възможност да разговарят за ценностите и методите на преподаване с игумена на Рилския манастир епископ Евлогий. По време на отслужения благодарствен молебен в чест на светите братя Кирил и Методий и молитва за здраве на ученици и учители в храма бяха и ученици от областите Кюстендил и Благоевград.

Споделете

GoTop