МОН ОТЛИЧИ НАЙ-УСПЕШНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

МОН ОТЛИЧИ НАЙ-УСПЕШНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

Министерството на образованието и науката отличи най-изявените участници в програмата „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. „За да спечелим и осъществим нови успешни проекти е необходима съвместна работа между науката, бизнеса и обществото. Целта ни е до 2020 година да удвоим спечелените средства от 100 милиона лева, а до 2030 година – да привлечем 1 милиард лева в рамките на новата програма „Хоризонт Европа“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева. Тя подчерта, че за МОН партньорството с обществото, медиите и всички обществено ангажирани организации е от изключително значение. Със специални сертификати бяха наградени 16 организации в общо девет категории. За най-активен участник в консорциуми и привлякъл най-много парични средства бе отличен Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Сред научните организации сертификат бе даден на Института по Механика на БАН и фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Отличия получиха Техническият университет в София и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. За най-активна публична организация бе посочена Столична община, а като най-популярен координатор на проект – доц. Кристина Близнакова от Техническия университет във Варна. Наградените български бизнес организации за участие в програмата са „Онтотекст“ АД, „Ендуросат“ АД, издателство „Пенсофт“ и „Идеа Консулт“ ООД. За най-активни институти на Българска академия на науките бяха определени Институтът за изследване на обществата и знанието и Институтът по информационни и комуникационни технологии. Селскостопанската академия също спечели две отличия – за Института по зеленчукови култури „Марица“ и Агробиоинститута. Най-активен по отношение на европейските политики е Медицинският университет в Пловдив. Програма „Хоризонт 2020“ е най-голямата в областта на науката и научните изследвания не само в рамките на Европа, а в целия свят. Програмата финансира научни проекти, изследователи и иновационни разработки. Заместник-министър Ангелиева сподели с участниците, че всеки проект е важен и значим, защото изисква много труд.

Споделете

GoTop