МОН ПОДГОТВЯ ДВЕ НОВИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

МОН ПОДГОТВЯ ДВЕ НОВИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
Министерството на образованието и науката подготвя две нови програми за млади учени и докторанти. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на пресконференция на проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден”.

Ангелиева обясни, че програмите „Петър Берон“ и „Вихрен“ са насочени изцяло към кариерното развитие на учените и ще бъдат финансирани с бюджета за следващата година. „Петър Берон“ е за млади учени, които искат да изградят лидерски школи и лаборатории в нови научни и технологични области. „Вихрен“ е насочена към учени с изключителни постижения, които ще получават финансиране, включително за да привличат в екипите си млади изследователи. Целта ни е да привлечем също български учени, които в момента работят в чужбина“, подчерта заместник-министърът.

„Трябва да обучаваме младите учени не само за работа по приложни изследвания с бизнеса, но и да подготвим следващото поколение преподаватели. Смятам, че проектите, които финансирахме по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са основата на модерното докторантско обучение“, каза Ангелиева.

Тя допълни, че вече се провеждат конкурси за подбор и по програмата „Млади учени и постдокторанти“. В нея до момента са се включили БАН, Селскостопанска академия и 15 висши училища от цялата страна, които са доказали научен капацитет. С нея ще се назначават на работа млади хора, които искат да се развиват в сферата на науката.

Ангелиева съобщи още, че МОН работи в сътрудничество с други институции, с партньори от Франция и Норвегия относно планирането на няколко нови програми за млади учени, за подкрепа на жените в науката, за насърчаване и повишаване на различни изследователски умения.

„2019 година ще бъде ключова за европейската програма за наука и иновации „Хоризонт Европа“, която ще финансира фундаментални и приложни научни изследвания. Дейностите за индивидуалното развитие на учените в рамките на Европейския изследователски съвет са с двойно увеличен бюджет“, обясни заместник-министърът.

По време на пресконференцията бяха представени резултатите и приключилите дейности по проекта. Те са за осигуряване на обучение и кариерно развитие на млади учени, участия в международни научни форуми, осигуряване на достъп до специализирано оборудване с цел нови научни изследвания и други.

Проектът се изпълнява с финансиране по ОПНОИР от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ и е с бюджет 796 396 лева.

Споделете

GoTop