МОН ПОДКРЕПЯ РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ В СТРАНАТА

МОН ПОДКРЕПЯ РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ В СТРАНАТА

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи на представители на общините Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца подписаните договори за финансиране на младежките центрове, намиращи се на тяхна територия.

Грантовете за изпълнение на договорите са на обща стойност 3 787 354 евро. 30% от средствата ще се използват за реконструкция и разширение на материалната им база, а останалата част за надграждане на цялостната дейност на младежките центрове. Дейностите по реализацията на проектите стартират от днес.

Чрез финансирането ще се осигури по-широк обхват на подкрепа и подобряване на благосъстоянието на младите хора на възраст между 15-29 години чрез провеждане на неформални образователни практики, както и индивидуализирани услуги за социално включване на младежи от уязвими групи. За реализирането им ще бъдат наети допълнително младежки работници и медиатори, които ще преминат обучение в съответствие с изискванията за качествена работа и образователно посредничество. Услугите в младежките центрове са достъпни за всички млади хора.

Финансирането се предоставя чрез управляваната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ ЕИП). Младежките центрове бяха изградени в предишния програмен период със средства по администрираната от МОН програма „Деца и младежи в риск” на ФМ ЕИП.

Договорите бяха връчени на Йордан Йорданов – кмет на община Добрич, Калин Каменов – кмет на община Враца, Георги Титюков, зам.-кмет на община Пловдив и Иванка Сотирова – зам.-кмет на община Стара Загора.

В приветствените си думи към тях, министър Вълчев подчерта, че младежките центрове успешно реализират дейността си и за краткото си съществуване изградиха ефективен модел за работа с младежи.
От своя страна, представителите на четирите общини благодариха на Министерството на образованието и науката за възможността в настоящия програмен период да надградят и разширят както материалната база, така и цялостната дейност на младежките центрове на своята територия.

Споделете

GoTop