МОН ПОЛУЧИ НАГРАДА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

МОН ПОЛУЧИ НАГРАДА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

През последните години инвестирахме много в образование и научни изследвания в областта на медицината, клиничните изследвания и персонализираната медицина. Миналата година финализирахме и пълноправното си членство в Европейския регистър на клиничните изпитвания, който е основна структура за подобен вид изследвания. Това каза заместник-министърът на образованието и науката по време на Втората Балканска конференция по персонализирана медицина, на която МОН получи Първата награда за цялостен принос в категория „Институции“ в подкрепа на развитието на персонализираната медицина в България. Заместник-министър Ангелиева допълни, че се финансира и научна инфраструктура за медицински изследвания, а с помощта на европейските структурни фондове се изграждат и два центъра за върхови научни постижения. Смятам, че човешкият капитал трябва да е основният ни приоритет, защото разполагаме с фантастични умове, които правят научни изследвания в областта и България има огромен потенциал за развитие. Следващата ни мисия ще е да свържем изследователите в сектора на персонализираната медицина, които да работят в партньорство и да си сътрудничат, каза още Ангелиева. Министерството на образованието и науката бе удостоено с наградата заради приноса си към присъединяването на България към Декларацията „Достъп до най-малко един милион генома в ЕС до 2022 г“ и за осъществяването на проектите за изграждане на центрове за компетентност към медицинските университети в София, Пловдив, Плевен и Варна. „Тази награда е признание за целия екип на МОН. Тя ще ни направи по-видими и е голяма отговорност, която ни задължава да не спираме да работим. Вярвам, че обменянето на добри практики и опит тук на Балканите ще ни развие и свърже региона“, каза заместник-министър Ангелиева. Тя допълни, че в следващата рамкова програма за научни изследвания „Хоризонт Европа“ голяма част ще е посветена именно на клъстер „Здраве“ и това е предпоставка за много нови възможности за научни изследвания и открития в областта, а те от своя страна ще доведат до повишаване качеството на живот на хората. Еврокомисар Мария Габриел представи ключовите дейности на Европейската комисия за подобряване на здравните грижи чрез по-добро събиране и обмен на данни, инвестиции в борба с редки и тежки заболявания и научни изследвания в областта на медицината. Тя заяви, че приблизително 30 милиона европейци са диагностицирани с редки заболявания, като 80 на сто от тях са наследствени. Еврокомисарят ще настоява за повече инвестиции в здравеопазването, използването на изкуствения интелект и стимулиране на връзката не само между държавите, но и между различните специалности в медицината. Мария Габриел обяви, че предстои кандидатстването по програма за 35 милиона евро, за разработването на геномните бази данни. Целта на форума, организиран от Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина е да се споделят добри практики в областта на персонализираната медицина и да се обсъдят възможностите за партньорство между страните от Балканския регион.

Споделете

GoTop