МОН ПРЕДОСТАВИ НАД 1 200 000 ЛЕВА ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

МОН ПРЕДОСТАВИ НАД 1 200 000 ЛЕВА ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Министерството на образованието и науката (МОН) предостави 1 223 983 лева на община Костинброд за осигуряване на цялостното функциониране на възстановителния център за деца и младежи с онкохематологични заболявания. За реализацията на проекта беше подписан договор между Министерството на образованието и науката и общината.

В центъра ще се предоставя рехабилитация и психологическа подкрепа за деца и младежи след тежко лечение с химиотерапия или лъчетерапия. Подкрепа ще получат и техните семейства, за които периодът на лечение също е изключително труден.

Средствата се отпускат по проект на администрираната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

В дейностите на проекта е заложено и разработване на национална методология за интегрирани психологически и социални услуги от работещите в центъра специалисти, както и изготвяне на програма за обучение на персонала, който ще предоставя възстановителните грижи.

Споделете

GoTop