МОН РАБОТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С IT-СЕКТОРА У НАС И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ПОДКРЕПАТА СИ ЗА УСПЕШНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

МОН РАБОТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С IT-СЕКТОРА У НАС И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ПОДКРЕПАТА СИ ЗА УСПЕШНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Министерството на образованието и науката търси възможно най-добро взаимодействие и сътрудничество с IT-сектора у нас и ще продължи подкрепата си за успешните образователни модели, каквито са Технологичното училище „Електронни системи“ /ТУЕС/ към Техническия университет – София и Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в град Правец /НПГ по КТС/. Това каза днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на срещата си с представители на родителите на ученици от ТУЕС, на Асоциацията на завършилите ТУЕС, БАИТ и НПГ по КТС и допълни, че не само не е търсена промяна в модела, но той трябва да се използва като добър пример, за да се разраства и към други училища.

Министър Вълчев обяви, че ще се сформира работна група, която да обсъди въпросите около статута на двете технологични училища, с цел намиране на трайни решения. Същевременно ще се прояви търпимост към ситуацията и няма да се извършват промени в модела на обучение. Налице са специфики в отделни училища, университети и общини. „Случаят с технологичните училища е частен, ние трябва да гледаме общото“, обобщи образователният министър. Красимир Вълчев добави, че промените, свързани със статута на технологичните училища, ще бъдат част от законодателните изменения в Закона за висшето образование /ЗВО/, по които Министерството на образованието и науката вече работи, и ще се отнасят до практиките на университетското самоуправление. Важният въпрос в случая е за отговорността при академичното самоуправление, обясни министър Вълчев и добави, че няма пречка ректорите да бъдат работодатели, ако проявяват достатъчна отговорност. Същевременно не всички ректори ще искат да са работодатели. Министърът каза още, че провежда отличен диалог със Съвета на ректорите в страната и че в рамките на тези разговори самите те са се обявили за необходимост от промяна в ЗВО. Красимир Вълчев каза още, че е направен анализ на университетското самоуправление в европейските страни, и само в две други бивши източноевропейски страни е налице толкова крайно затворен модел.

Министър Вълчев допълни, че в случая с ТУЕС единственият въпрос е за правоотношенията на директора. Министърът се обяви за добро взаимодействие с IT сектора и каза, че политиката на МОН е за максимално партньорство, тъй като никоя институция не може да се справи сама. ТУЕС е едно от най-добрите училища и ще се търсят и занапред варианти за подпомагане. ТУЕС и гимназията в Правец са част от петте центъра за обучение на приложни програмисти и това е явна оценка от страна на МОН за качеството им на преподаване.

От своя страна представителите на родители изразиха благодарност към министъра на образованието за подкрепата към технологичните училища, която ще продължи. Двете страни се обединиха около идеята за необходимостта от запазване и мултиплициране на успешния модел на тези учебни заведения и изразиха желанието си за задълбочаване на сътрудничеството като ученици от технологичните училища ще участват във форуми за иновациите и дигиталното бъдеще, организирани от МОН в рамките на Българското председателство на Европейския съюз.

Споделете

GoTop