МОН СЕ ПРЕВЪРНА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ

МОН СЕ ПРЕВЪРНА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Подготовка за участие в международен панаир на учебните предприятия. Това беше темата на поредния урок от инициативата на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков – „Отворена класна стая в МОН“, който представиха ученици от 11. клас на Националната финансово-стопанска гимназия в София. Те са от иновативна паралелка, обучаваща се по модела 1:1.

Министър Цоков поздрави учениците за мотивацията за търсене на решения, както и учителите за техния висок професионализъм. „Това, което видяхме в този интегриран урок – с включването на университетски преподаватели, участие на родители и лидерския подход на учителите, е всъщност образованието на бъдещето“, подчерта той. По думите му е много ценно, че при подобни задачи учениците се учат да работят с конкретен краен срок, в който трябва да произведат и определен продукт. „Освен професионални компетентности този интегриран урок Ви дава и развитие на вашите умения за живота – да работите съвместно, да вземате решения, да развивате вашите лидерски способности“, каза той на учениците. Министърът подчерта и че най-важното е, че „децата се чувстват добре тук, защото МОН е домът на всички ученици и на българските учители“.

Урокът бе подготвен от д-р Селман Делиибрамов и Христина Василева, учители по професионална подготовка и Цветелена Таралова, главен учител по английски език. В него бяха съчетани учебните предмети: работа в устойчиво учебно предприятие, компютърни архитектури, английски език и икономика на предприятието. Учениците показаха как в рамките на своите предприятия вземат управленски решения чрез анализ на събраната информация, създават дигитално съдържание, съставят оферти, съобразени с характеристиките на избран целеви пазар, включително и на друг език, анализират възможностите, предлагат мерки и предприемат стъпки и за подпомагане на устойчивото развитие на предприятията.

Изготвена бе документация за поръчки чрез използване на инструментите на Google Workspace, заместващи хартиения талон за поръчка. Подбран бе софтуерен продукт, ориентиран към устойчиво развитие, създадено бе дигитално съдържание: оферта за софтуерен продукт на английски език. Управителите на двете учебни предприятия презентираха резултатите и представиха крайния резултат: оферта за продукт.

В ролята на ментори на двете учебни предприятия влязоха и двама родители: доц. д-р Наталия Футекова и Георги Тодоров – управител на софтуерната компания. По този начин беше демонстрирано участието на родителската общност в цялостния процес на образователните взаимодействия. „Това е училището на бъдещето. В него общностите в лицето на родители и различни специалисти влизат в класната стая и пространствата, където ще се случва обучението“, каза министър Галин Цоков. Той връчи плакет на директора на гимназията Мая Гешева като оценка на отличната подготовка, която дават учителите на своите ученици.

Урокът е част от работата на гимназията по иновацията на тема: „Глобални компетентности за устойчив свят“, ориентирана към разширяване на инструментариума за реализирането на принципите за устойчиво развитие по отношение на учебната среда, образователните модели, квалификацията и подкрепящите инициативи на педагогическите специалисти.

Актуалността на темата е свързана и с подготовката на учениците за участие в XXVII Международния панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ „ТФ Фест 2024“. Управителите на учебните предприятия поздравиха проф. Цоков, заместник-министър Емилия Лазарова и началника на кабинета на министъра Наталия Михалевска и им връчиха сертификати за етично лидерство.

Споделете

GoTop