МОН ЩЕ ФИНАНСИРА 12 ПРОЕКТА НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

12 научни проекта на български държавни висши училища и научни организации ще получат финансова подкрепа от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“.

Това стана ясно след проведено първо заседание на Комисията, отговаряща за програмата, с председател заместник-министър Карина Ангелиева.

След разглеждането на всички предложения, бяха одобрени проектите на 12 бенефициента, държавни висши училища и научни организации – СУ „Св. Климент Охридски, Технически университет – София, Химикотехнологичен и металургичен университет, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет – Варна, Тракийски университет – Стара Загора, Университет по хранителни технологии, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ към БАН, Институт по обща и неорганична химия към БАН, Институт по физиология на растенията и генетика и Институт по отбрана.

В хода на изпълнение те ще спазват специално разписани от Комисията указания.

Национална програма „Европейски научни мрежи“ ще осигури средства в размер на до 2 497 000 лв. за 2020 г. Те са предвидени за изпълнението на проекти, които са били високо оценени от Европейската комисия, но не са останали средства за тяхното финансиране.

Основният акцент в програмата е модернизирането на учебните програми, моделите за обучение, кариерното развитие на учените и работа по съвместни научни програми.

Споделете

GoTop