МОН ЩЕ ФИНАНСИРА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ВАЖНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ПО 11 НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ

МОН ЩЕ ФИНАНСИРА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ВАЖНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ПО 11 НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ

Министерството на образованието и науката подготви 11 национални научни програми, по които ще се финансират с близо 18 милиона лева изследвания по проблеми, важни за обществото. Планират се изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, цифровите технологии, технологии за електронно здравеопазване, разработване и въвеждане на методология за изследване на дарената кръв, изследвания в областта на здравословните храни, за нисковъглеродни енергийни източници и други.

Едно от предизвикателствата пред нас е да насочим по-голяма част от научните изследвания към решаването на важни обществени задачи, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По всеки един от проектите ще се обединят всички научни организации и висши училища в дадена област. Водещ е принципът да се финансират изследвания при обединяване на целия научен потенциал в една област. Целта ни е да стимулираме партньорството и концентрацията на ресурси, посочи министърът.

Председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков оцениха програмите като изключително полезни, защото обединяват научния потенциал и имат да решават конкретни задачи.

5 милиона лева на година са предвидени по програмата за млади учени. Предвижда се отпускане на средства за стипендии, с които ще се насърчават активно включени в научната дейност докторанти. Между 200 и 500 лева ще са допълнителните възнаграждения в организации с висок интензитет на научна дейност. За постдокторантите месечният грант ще бъде между 1500 и 3000 лева.

МОН публикува и проект на постановление за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранните училища. По този начин ще се разшири изучаването на българистика по света и ще се уреди статутът на преподавателите.

На десетата година от старта на програма „роден език и култура на МОН вече се подпомагат 333 български неделни училища, съобщи министър Вълчев.

На11 май над 120 български неделни училища и клубове в чужбина ще отбележат Деня на Светите братя Кирил и Методий с традиционно българско хоро. В инициативата на МОН под надслов „Розите на България“ се включват българи от 25 държави и 941 училища, детски градини и читалища у нас.

Снимка БГНЕС

Споделете

GoTop