МОН ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕ В МУЗЕИ

МОН ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕ В МУЗЕИ

Учениците трябва да имат повече занимания в музеи, за да се запознаят с културно-историческото наследство. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на честването на 45-ата година от създаването на Националния музей на образованието в Габрово. Екипът на музея бе отличен с почетния знак на МОН. Министърът отбеляза, че за първи път тази година МОН предвижда финансиране на часове и извънкласни занимания по модул „Музеите като образователна среда“ на национална програма.

Планира се увеличаване на дейностите по интереси, особено в областта на математиката, природните науки и технологиите. Според министъра в училище трябва да има и повече занимания по различни видове спорт, да се привличат треньори от различни клубове. В музея министър Вълчев присъства на открит урок на тема „Европейският опит и българското Възраждане“, който се проведе в залата с възстановка на взаимното училище. Десетокласници от Априловската гимназия направиха аналогии между възприемането на европейски ценности от българите по време на Възраждането, образованието в чужбина някога и в днешно време. Тема на урока бяха идеите за свободата и отговорността, за ползата от образованието и мисията на някогашните и днешните учители.

Министър Вълчев поздрави специално екипа на музея за сътрудничеството с Регионалното управление на образованието, с училища и други музеи, с местните институции, както и за това, че при тях се обучават учители как да представят и ползват националното културно наследство в образователния процес. По думите на министъра децата трябва да знаят за миналото, за да са подготвени за бъдещето.

За актуалните въпроси на образованието, свързани с ранно кариерно ориентиране, насочване на повече ученици към професионално образование, промяна в профилите при приема в посока повече деца да учат технически и природни науки разговаря министър Вълчев с директори, представители на синдикатите и общините от област Велико Търново. Акцент в изказването му бяха и мерките, насочени към подкрепа на училищата с деца от уязвими групи. Министърът апелира учителите да не се капсулират, а да опитват да привличат родителите чрез екипна работа с институциите за приобщаване на децата в образователната система. Теми на разговорите бяха също и възможностите за облекчаване на административната работа на учителите, за да разполагат с допълнително време за директна работа с децата, както и обновяването на материалната база в училищата. Министърът призова директорите да търсят повече партньорства с институции и организации, с родители, за да се задържи интересът на децата към ученето и те да останат по-дълго в образователната система.

Споделете

GoTop