МОН ЩЕ ПРОСЛЕДИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 70 000 ВИСШИСТИ

МОН ЩЕ ПРОСЛЕДИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 70 000 ВИСШИСТИ

Министерството на образованието и науката ще проследи реализацията на повече от 70 000 български висшисти чрез проекта GRADE, финансиран по програма „Еразъм+“. В него участват около 2/3 от държавите-членки на ЕС и с оглед свободното движение на хора е напълно нормално да има центрове за информация за реализацията на завършилите висше образование, каза министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов при представянето на проекта в Техническия университет в София. На него присъстваха още зам.-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова, представители на академичната общност и експерти от МОН.

„Цялата ни образователна система е насочена към придобиване на компетентности, свързани с реализацията на учащите се на пазара на труда, но досега трудно събирахме данни за нея“, посочи министър Пенов. Всяко такова начинание е насочено не толкова към университетите, колкото към възможността да привличаме нови и нови студенти, гарантирайки им качествена реализация“, каза още той. Проф. Пенов отчете и тенденция към намаляване на интереса към профилираните паралелки с чужди езици за сметка на професионалните. Родителите предпочитат децата да имат умения в икономика, счетоводство, предприемачество и успоредно с това да изучават чужди езици. По думите му повечето бъдещи студенти ще са с професионална подготовка от средното училище и ще искат да надградят в университета.

Целта на проекта GRADE е да изследва реализацията на завършилите студенти в България през две конкретни академични години – 2020/2021 г. и 2016/2017 г. Ще се направи и сравнение със завършилите студенти в 16 други държави. Изследването обхваща значителен обем от въпроси, свързани с удовлетворението на младите хора от тяхното обучение, допълнителните курсове и квалификации, които са минали и др.

Чрез проекта ще могат да се сравнят различни системи на висше образование в Европа, както и ще се идентифицират начините, по които те могат да станат по-добри в подготовката на младите хора на пазара на труда. Освен това информацията ще подпомогне и отговорните институции, които формират политиките в сферата на висшето образование. Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в анонимен формат, а данните ще бъдат интегрирани в международна база.

Освен че ще получим ясна картина къде сме ние, ще могат да се предприемат стъпки, за да се стимулира кандидатстването в едно или друго направление съобразно реализацията, каза зам.-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова.

Министър Пенов разгледа изграждащия се в момента Център за върхови постижения към Техническия университет. Той ще представлява „умален техно парк“, където бизнесът ще има възможност да се включи в учебния процес и научните разработки.

Споделете

GoTop