МОН ще управлява програма за подобрено включване на уязвими групи със средства по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Министерството на образованието и науката ще отговаря за управлението на програмата „Местно управление, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с бюджет 41 176 471 евро от новия програмен период на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в периода 2014-2021 г.

Споразумения за четири различни програми ще бъдат подписани на 23 май в присъствието на заместник министър-председателя Томислав Дончев и държавния секретар на Кралство Норвегия Ингвилд Стуб в 9.00 ч. в хотел „Балкан“ в София.

С подписването на споразуменията се поставя началото на новия програмен период за български проекти, финансирани по двата механизма. Четирите програми са с общ бюджет над 113,5 млн. евро и ще финансират проекти в приоритетните сектори правосъдие, вътрешни работи, култура и местно развитие, намаляване на бедността. В началото на месец май стартира и програмата към Министерството на околната среда и водите.

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са членове на единния европейски пазар и имат тясно сътрудничество с ЕС по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Финансовият механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) допринасят за общата цел за намаляване на социалните и икономически различия между европейските региони.

Споделете

GoTop